Lutowanie to najstarszy proces spawania. Jest to metoda połączania materiałów zapewniająca połączenie o fizycznej ciągłości, wykonane spoiwem o temperaturze topnienia niższej od temperatury topnienia materiałów łączonych. Materiały dodatkowe stosowane w trakcie lutowania to lut wraz z topnikiem lutowniczym, które są konieczne do wykonania połączenia lutowanego.

spawanie

Autor: Aiko, Thomas & Juliette+Isaac
Źródło: http://www.flickr.com
W procesie lutowania elementy łączone trzeba bezpośrednio przed zlutowaniem bardzo dokładnie oczyścić z warstwy tlenków, niemetalicznych powłok ochronnych, tłuszczu a także z wszelkich zabrudzeń. Wykonuje się to w sposób mechaniczny (szczotkowanie, piaskowanie, ścieranie) lub sposobem chemicznym (trawienie i odtłuszczanie). W następnej kolejności już na wyczyszczone części nakładamy lut i topnik. Lut nakładany jest zazwyczaj w formie odpowiedniej kształtki bezpośrednio w szczelinie lutowniczej lub (szczegóły – kliknij > www.studioprinter.pl

Spoiwa zazwyczaj spotykane są pod postacią drutu, płytek, pałeczek, albo proszków. Składy spoiw określa norma DIN EN 29453.

Topnik to substancja chemiczna obniżająca temperaturę lutowia,hamująca jego utlenianie, pozwalająca na dokładniejsze rozprowadzenie i głębsze przedostanie się w chropowate struktury metalu. Topniki występują pod postacią najczęściej żrących płynów, specjalnie przyrządzonych past albo postać stałą (np. kalafonia). Chlorek cynku rozpuszczony w wodzie, stosowany jest przy lutowaniu miejsc trudno dostępnych, spajaniu metali gładkich posiadających niedużą porowatość struktury, lub dezynfekcja przy czyszczeniu struktur.

Do lutowania służy lutownica. Składa się ona z kolby która służy jako uchwyt oraz grotu do lutowania, czyli części mającej bezpośredni styk ze spoiwem. To najprostszy typ lutownicy. Istnieją też lutownice z elektrodami do lutowania, gazowe w których można lutować z grotem do lutowania jak również bez niego – groty o kształcie igły zagięte. W tym drugim przypadku grot zastępuje strumień gorącego gazu. Inne ważne akcesoria to trzpienie.

Lutowanie jako istniejąca od bardzo dawna metoda łączenia
Tagi: