Budowa mieszkania czy biurowca łączy się z licznymi czynnościami. Jednym z nich są nadzory budowlane Wrocław. Wydaje się, iż wiele osób wie, co to jest nadzór budowlany, lecz czy faktycznie? Otóż nadzorem budowlanym określamy kontrolę i nadzór nad sprawami budowlanymi według przepisów prawa budowlanego. W przypadku budowy obiektu nadzory budowlane Wrocław weryfikują czy budynek został wybudowany zgodnie z planem zagospodarowania terenu oraz budowlano – architektonicznym. Do tych kwalifikacji włączyć powinno się kontrolę wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną. Wzmiankowana inspekcja jest zupełnie bezpłatna i tworzona jest na wniosek zainteresowanego.

Gdy budowa jest bardzo złożona wyznacza się nadzór inwestorski Wrocław. Odpowiedzialny jest za reprezentowanie inwestora na budowie oraz nadzoruje wykonanie budowy w oparciu o projekt. Dodatkowo zajmuje się ogólnymi kwestiami technicznymi, jak też odbiorem zakończonych robót. Można stwierdzić, że taki nadzór pełni rolę przedstawiciela i reprezentuje sprawy swojego kontrahenta. Kodeks prawa ściśle określają, przy jakich pracach wymagany jest nadzór inwestorski Wrocław. Zarządzenie o ustanowienie kontroli może podjąć sam inwestor. Zdarza się niekiedy, że taki pomysł napotyka się z niechęcią ze strony spółek budowlanych lub kierownika budowy obawiając się wizytacji.

Widok z dołu na biurowiec

Autor: Christian Schnettelker
Źródło: http://www.flickr.com

Budowa budową, lecz co w sytuacji, gdy jesteśmy dysponentami już zbudowanych nieruchomości i pragniemy, aby były idealnie zarządzane? Zarządzanie nieruchomościami Primeproject załatwi takie problemy. Obecnie można wynająć firmę specjalizującą się w sferze kierowania nieruchomościami, która spełni nasze wszystkie oczekiwania. Zarządzanie takie wiąże się z rozlicznymi obowiązkami, które często tyczą się odpowiedzialności materialnej.

Dopilnowana i odpowiednio działająca nieruchomość to inwestycja, która powstanie tylko wtedy, gdy będzie dobrze zarządzana przez profesjonalną firmę. Zachodzą okoliczności, iż zarządzanie nieruchomościami powierzane jest osobom indywidualnym. Jest to zachowanie ryzykowne, bowiem zarządcą może zostać osoba z certyfikatem zarządcy nieruchomości oraz powinna posiadać ukończony stosowny kierunek. Niektóre nieruchomości są zabytkami, toteż zarządca powinien posiadać wiedzę na temat kwestii z dziedziny ochrony zabytków. Jest to szczególnie istotne.
Autor[primeproject.pl
Nadzór nad budowlami na podstawie istniejących aktów prawa – co warto wiedzieć?