W dzisiejszych czasach pozyskanie dobrego pracownika jest bardzo ważnym elementem działalności każdego przedsiębiorstwa. Gdy jednakże odszukamy już tego typu osobę, która znakomicie sprawdzi się na konkretnym stanowisku, należy także zatroszczyć się o ciągły wzrost jej umiejętności. Dokonuje się tego zwykle przy pomocy przeróżnego typu szkoleń, wcześniej jednak trzeba wiedzieć, w jakim zakresie rozwój osób pracujących w naszej firmie nie przebiega tak jakbyśmy tego chcieli.

Biznesmen

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Ważne jest więc sprawdzenie osiągnięć pracowników oraz poddanie analizie tego co wciąż należy poprawić. W tym celu, najczęściej przeprowadza się okresowe oceny pracowników firmy, które mają wyróżnić wszystkie szwankujące elementy w obowiązkach ludzi zatrudnionych na danym stanowisku. Dzisiaj są one wykonywane przez znaczną część firm w naszym kraju i przynoszą bardzo dobre efekty.

Sporo osób, gdy słyszy stwierdzenie ocena okresowa pracownika (zobacz https://poradnikpracownika.pl/-porzucenie-pracy-przez-pracownika) postrzega to jako czynności, których celem jest wyodrębnienie najgorszego pracownika w przedsiębiorstwie i dokonanie zwolnień w personelu. Z powodu takiego postrzegania sprawy, ocena pracownicza często powoduje lęk wśród osób zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. Nie powinno tak jednakże być, gdyż tego rodzaju oceny mają wyłącznie wykazać jak przebiega wzrost umiejętności pracownika na danym stanowisku.

Przejdź na naszą stronę i czytaj na stronie (https://www.logintrade.pl/) następne interesujące informacje na ów temat. W przypadku jakichkolwiek zapytań chętnie znajdziemy odpowiedź na wszystkie Twe zastrzeżenia.

Jeśli wyniki nie są satysfakcjonujące, następnym krokiem pracodawców musi być polepszenie możliwości, za pomocą których takiego typu rozwój powinien mieć miejsce, a nie zwalnianie podwładnych. W związku z tym, ocena pracownicza powinna być postrzegana przez pracowników jako sposobność do wskazania swym przełożonym, słabych stron w funkcjonowaniu konkretnych działów przedsiębiorstwa.

Ocena okresowa pracownika przeprowadzana jest najczęściej raz na pół roku albo na rok, a kryteria stosowane podczas oceny zależą głównie od stanowiska, na którym pracuje konkretna osoba – jeśli poszukujesz sprawdzonego pracownika skorzystaj z usług outsourcingu, które są dostępne pod tym linkiem: skorzystaj z usług. Jest parę najważniejszych metod wykonywania tego typu ocen.

Dwie spośród nich obejmują ocenianie wybranego pracownika przez ludzi z którymi ma kontakt na co dzień. W przykładzie metody nazywanej 360 stopni, oceniają nie wyłącznie pozostali pracownicy i przełożeni lecz też wybrani klienci, a także pracownik swych przełożonych. Natomiast ocena 180 stopni, pomija tą drugą część dokonywania oceny, dlatego też rozwój zatrudnionych osób w danych kategoriach jest analizowany przez innych pracowników i szefów.
Co jaki czas przeprowadzać ocenę pracowników?
Tagi: