Funkcjonowanie we współczesnym świecie nie byłoby praktycznie możliwe bez oświetlenia elektrycznego. Wykorzystuje się je coraz dłużej i częściej. Z tego względu urządzenia oświetleniowe muszą spełniać coraz wyższe wymogi stawiane w zakładach przemysłowych. Rozsądne cele przedsiębiorstw, coraz wyższe ceny prądu elektrycznego oraz zmieniające się prawo, pociągają za sobą potrzebę stosowania nowych rozwiązań LED.

Fabryka produkcyjna

Autor: KAMEERU
Źródło: http://www.flickr.com
Normy narzucane obiektom przemysłowym wymagają starannego wyposażenia w oświetlenie.

Czujesz, że nasz post jest interesujący, ale musisz mieć kilka dodatkowych szczegółów. Nie wahaj się – najedź na poniższy link i idź do źródła.

Nie bez znaczenia jest odwzorowanie barw, jednorodne rozświetlenie czy eliminacja migotania źródeł światła. Zamiana tradycyjnych opraw punktów świetlnych na energooszczędne świetlówki to nie tylko pomniejsze wydatków poboru prądu. Nowoczesne chroniące środowisko i energooszczędne oświetlenie przemysłowe jest istotne w kształtowaniu warunków w miejscu pracy.

Ograniczenie zużycia energii elektrycznej to również korzyści dla środowiska naturalnego polegające na zmniejszonej emisji CO2. Od dawna wiadomo, że samopoczucie ludzi zmienia się w ciągu dnia w uzależnieniu od dostępności dziennego światła. Stąd tak ważne jest, aby sztuczne światło miało prawidłowe parametry jasności i natężenia. Szczególnie istotne jest to na obszarach wykonywania zadań przez pracowników.

oświetlenie

Autor: Ondrej Prostrednik
Źródło: http://www.flickr.com

Zgodnie z wymogami oświetlone stanowiska pracy napełniają pracowników pozytywną energią, równocześnie zwiększając wydajność, posiadają także wpływ na prędkość i sposób realizacji zadań. Wykonujący obowiązki wolniej się przemęczają, np. sprawdź oprawy na stronie. Prawidłowe oświetlenie w miejscu pracy o właściwym natężeniu podnosi bezpieczeństwo i jakość wykonywanych zadań.

Korzystniejsze parametry światła na stanowisku pracy ułatwiają precyzyjniejsze wypełnianie prac i ograniczenie liczby błędów.

Kliknij ten odsyłacz a znajdziesz wskazówki z www stworzone dla osób zainteresowanych omawianym w niniejszym artykule zagadnieniem.

Przyczyniają się także do poprawy bezpieczeństwa środowiska pracy a także zatrudnionych, zmniejszenia liczby wypadków i absencji w pracy a także generalnej poprawy stanu zdrowia a także samopoczucia załogi.

Oświetlenie na stanowisku pracy ma istotny wpływ na nasze zdrowie fizyczne oraz psychiczne.
Tagi: