Smary przemysłowe to oleje mineralne, syntetyczne bądź ich mieszaniny zawierające tzw. zagęszczacz zmieniający olej w substancję utwardzoną, którą prościej się stosuje. Dzięki niej smar nie ścieka i fachowo zabezpiecza daną część przed wyeksploatowaniem.

olej silnikowy

Autor: Dylanlspangler
Źródło: http://www.flickr.com

Smary służą do zabezpieczenia płaszczyzn trących przed nadmiernym tarciem oraz zabezpieczają elementy metalowe przed rdzą. Przy doborze smarów powinno kierować się ich lepkością. Bardzo mała lepkość powinna być w łożyskach szybkoobrotowych natomiast do łożysk wysoko obciążonych powinno się stosować smary o wyższej lepkości. Smary przemysłowe wykorzystywane są do obniżenia tarcia pomiędzy częściami, przede wszystkim są stosowane do maszyn i wyrobów końcowych, zapobiegają kontaktowi pomiędzy używanymi metalami. Stosuje się je zwłaszcza w fabrykach wytwarzających elementy do samochodów, samolotów i innych maszyn, urządzeń. Produkty te umożliwiają długoterminową ochronę, a co za tym idzie wydłużają żywotność części. Więcej informacji na stronie: Informacje na stronie

W przypadku smarów przemysłowych nie występują w zasadzie ograniczenia co do doboru surowca. Inaczej jednak jest w przypadku przemysłu spożywczego. Tu są szczególne wymagania m.in. obojętność zapachowa,

mechanicy

Autor: U.S. Army Corps of Engineers
Źródło: http://www.flickr.com

wytrzymałość na specjalne środki odkażające, na wysokie i minusowe temperatury, na wypłukiwanie przez wodę. Jeśli smar ma pracować w skrajnie niskich, bardzo wysokich lub zmieniających się temperaturach używa się sztuczne oleje podstawowe oraz specjalne zagęszczacze odporne na zmienne temperatury. Smary przemysłowe możemy podzielić na płynne i półpłynne, których używa się do systemów centralnego smarowania oraz stałe przeznaczone do łożysk, złączy. Artykuł dzięki uprzejmości: http://www.esoil.pl/

Oddziaływanie smaru polega na wprowadzeniu go w szczelinę między powierzchniami trącymi w celu uzyskania warstwy poślizgowej. W przypadku, gdy urządzenia zagłębione są w wodzie smary zabezpieczają je przed rdzą czym wydłużają ich trwałość. W przypadku ogromnie obciążonych węzłów tarcia, a zarazem małych ruchach względnych, zdolność przekazywania maksymalnych obciążeń można polepszyć przez dodanie stałego środka smarnego. Należy jednak mieć na uwadze, że smary takie nie nadają się do systemów centralnego smarowania . Istotne jest, żeby dobrze dobrać smar, właściwy do temperatury, mało podatny na wilgoć, możność kontaktu z pyłem. Przy doborze weźmy pod uwagę rodzaj użytego zagęszczacza.
Środki poślizgowe stosowane przemysłowe
Tagi: