Azbest niewątpliwie jest jedną z bardziej szkodliwych i niebezpiecznych substancji, jaka ma ogromnie zły wpływ zarówno na zdrowie człowieka jak i na środowisko. Mimo tego, iż azbest jest substancją, jaka ma wielkie zastosowanie praktyczne w dzisiejszych czasach, to z pewnością nie można zapomnieć o jego ogromnej szkodliwości i zagrożeniach, jakie za sobą niesie. Wdychanie azbestu może nieść za sobą multum nadzwyczaj sporych konsekwencji, między innymi może przyczynić się do takich poważnych chorób, jak na przykład rak płuc, zmiany opłucnowej czy też pylicy azbestowej.

azbest niebezpieczeństwo

Autor: Stefan Speelberg
Źródło: http://www.flickr.com
Choroby te zdołają wykazać się nawet po długich latach od momentu wchłonięcia przez organizm włókien tej substancji. Zanim udowodniono wysoką szkodliwość azbestu był on wykorzystywany na ogromnie dużą skalę w wielu specjalizacjach i przemysłach, w szczególności w budownictwie, w przemyśle energetycznym, w transporcie albo też w przemyśle chemicznym. Aktualnie jednak użytkowanie azbestu jest stanowczo zabronione, chociaż w dalszym ciągu część odpadów, które powstają na skutek przeróżnych produkcji może mieścić w sobie jakiś procent tego szkodliwego związku.

gospodarowanie odpadami

Autor: Arvid Rudling
Źródło: http://www.flickr.com

W takim razie w dzisiejszych czasach zdołamy wyróżnić wiele dokumentów, które mieszczą informacje na temat obchodzenia się z rozmaitymi niebezpiecznymi odpadami, które zawierają w sobie przykładowo azbest (tu). Jak już nadmieniliśmy jest on nadzwyczaj niebezpieczną substancją, wobec tego w momencie udowodnienia jego dużej szkodliwości, azbest jest niedowolny w przemyśle. Więc tak istotne jest poprawne i prawidłowe gospodarka odpadami, jakie zabierają w sobie azbest.

Materiały te podlegają dzisiaj sukcesywnej eliminacji, jaka jest określana przez przeróżne przepisy, takie jak uregulowanie o zakazie używania azbestu albo też ustawa o odpadach. Odpady określane jako niezmiernie wrogie dla człowieka, niosące za sobą ogromne zagrożenie są magazynowane w odpowiednich, przeznaczonych do tego miejscach, takich, w jakich ludzie nie będą mieli z nimi styczności. Proces skutecznego eliminowania i usuwania azbestu został niezwykle precyzyjnie omówiony w ustawie, która dotyczy eliminowania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Polski. Więcej na toensmeier
Odpady azbestowe – prawidłowe gospodarowanie niebezpiecznymi odrzutami oraz szkodliwymi substancjami