Przy omawianiu problematyki reklam zewnętrznych warto jest rozpocząć od wytłumaczenia samego terminu. Reklamy te, to tak samo jak odmienne sposoby marketingu, metody komunikacji. Należy przez to rozumieć, iż ich celem jest dotarcie do jak największej grupy adresatów, żeby zakomunikować im jakieś określone informacje.

Jak widać z powyższych rozważań, reklamy zewnętrzne to nie tylko te, jakie popularnie kojarzymy na przykład z billboardami. Posiadają one co więcej historię, jaka wbrew temu, co może się zdawać jest dosyć obszerna.

Reklama outdoor

Autor: Roberto Nieves
Źródło: http://www.flickr.com

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że początków charakteryzowanych reklam trzeba upatrywać w starożytności. W omawianym czasie przybierały one zazwyczaj formę napisów znajdujących się na ścianach budowli. Napisy te mogły na przykład powiadamiać mieszkańców miejscowości o mających się odbyć walkach z dzikimi zwierzętami czy odmiennych wydarzeniach, jakie w tamtym czasie możemy określić mianem imprez masowych. O reklamie zewnętrznej można także mówić w przypadku rozmaitego rodzaju karczm czy zajazdów. Tabliczki, które montowane były przed tego rodzaju miejscami także należałoby określić mianem formy reklamy – Grajewo – reklama zewnętrzna. Zazwyczaj na takich tabliczkach zamieszczano obrazki, które miały odzwierciedlić charakter danego miejsca. Na szyldzie należącym do karczmy należało zatem szukać butelki czy półmisku, a do zajazdu łóżka. Co oczywiste także starożytnym przedsiębiorcom zwykle nie brakowało poczucia humoru, przykładowo zamieszczali więc na swoich szyldach niespotykane dania, egzotyczne zwierzęta i odmienne obrazki. Za formę reklamy, w nieco późniejszym czasie należałoby także uznać znaki cechowe.

Reklamy zewnętrzne

Autor: vikkiq
Źródło: http://www.flickr.com
Można było je wyszukać w średniowiecznych miastach, oczywiście w pobliżu siedziby cechu. Jeżeli zagłębimy się w opisywany temat, można zetknąć się z opiniami, że obeliski, na jakich w starożytnym Egipcie umieszczane było prawo, to również reklama zewnętrzna – czytaj o tym więcej.

Czy rozważana kwestia głęboko Cię zajęła? Jeśli tak, to kliknij ten link, a tam zobaczmy także (robak.konin.pl/oferta/zamykarki/automatyczne/jednoglowicowe/automatyczna-zamykarka-jednoglowicowa-zr-02) inne artykuły.

Jeżeli na wzmiankowanych obeliskach można było znaleźć także odmienne informacje oprócz słów ustaw, poglądy te należałoby uznać za słuszne, nie możemy jednak niestety tego sprawdzić. Pewnym jest natomiast fakt, iż pierwsza reklama zewnętrzna pojawiła się w Stanach Zjednoczonych w 1835 roku, posiadała formę plakatu.

W czasach dzisiejszych reklamy zewnętrzne są wszędzie, nie każdy jednakże zna ich historię.
Tagi: