Nadchodzi taki czas, że trzebazałożyćswojąfirmę i uciąćprzepychanki z przełożonym. Pomysł, biznes plan – i co dalej? Od jakiegoś czasuswoją własnądziałalnośćda siębłyskawiczniezewidencjonować w Internecie.

Sukcesem jest absolutnienietypowyplan na firmę, której do tej pory nie stworzono w kraju. To chybanajtrudniejszezadanie, jednakinneproblemytokwestie papierkowe. Trzeba też rozpocząć walkę o dotacje unijne. Najprostszedofinansowaniepozwolichociaż na kupnokoniecznegosprzętu. Słyniemy z formalności iutrudnień w urzędach, alew końcuzakładanie firmymożemy zacząć od Sieci: składamyelektronicznyformularz.

Co to jest CEIDG?

Rejestracja firmy ma miejsce w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Tonowoczesnysystem dla osób fizycznych, które zaczynająwłasnedziałania na rynku – spisujepolskieprzedsiębiorstwa, to baza danych o nich.

Jeżelimarzy nam siędziałalność gospodarcza, powinno sięwysłaćwniosek do CEIDG, z użycieminteraktywnegodruku. Jednak ci, którzy nie używają Internetu, mogą złożyćdokumenty w swoim urzędzie gminy. Wniosek przekazuje dane do właściwego urzędu skarbowego (nadanie NIP-u) i ZUS-u, wnioskuje także o REGON.

Najważniejsze, że ewidencja jest nieodpłatna, a działalnośćda sięrozpocząćtuż po zgłoszeniuspółki.

Składki ZUS

Zakładającyswój biznes jest dla ZUS-u nie tylko ubezpieczonym, ale i płatnikiem, gdyposiadapracowników.

Nie ociągaj się! Jeżeli interesuje Cię nasz tekst, to następny interesujący wpis (http://www.alwro.com.pl/odlewy/odlewy-cisnieniowe/) znajdziesz w tym linku. Zostaw nam swój wniosek – będzie nam niebywale miło.

Nie wystarczy jedyniezłożenieelektronicznego wniosku do CEIDG, obowiązkowo musimywpisać się do ubezpieczeń społecznych. Służą do tego druki ZUS ZUA i ZUS ZZA. Równieżmożemyprzekazać je internetowo, jeżeliposiadamypodpis elektroniczny. Oprócz tegojest także możliwość, by je złożyćosobiścielubpocztą.

Własna firma się opłaca?

Własna firma ma zalety i kojarzy się z swobodą, głównie dlatego, że w końcukażdy możezacząć odrealizacjiwłasnychkoncepcji. Jednak jest też sporymobowiązkiem i bywa obciążeniem. Z tego powodu, że początkowe lata działalności, związane są z obniżonymi składkami ZUS (zobacz umowa agencyjna wzór), łatwiejodważyć się na start własnego biznesu.

Jak założyć własną firmę?
Tagi: