Odpowiedź na powyższe pytanie jest nadzwyczaj bezproblemowa i brzmi ona „nie”. Nie każdy zdoła wykonywać pracę jako komornik, albowiem do tego rodzaju pracy potrzeba nie tylko stosownych kwalifikacji lub wykształcenia lecz też wiarygodnych predyspozycji psychicznych oraz cech osobowościowych. Pozwolimy sobie jednak trochę bardziej wytłumaczyć ten fascynujący temat.

komornik sądowy w pracy

Autor: National Assembly for Wales
Źródło: http://www.flickr.com

Komornik – więcej informacji o komorniku z Praszki jest to urzędnik społeczny, jaki działa przy sądzie rejonowym i zajmuje się roszczeniami cywilnymi. Jednak wśród jego obowiązków znajdują się również inne rzeczy, na przykład niejeden komornik z Wrocławia zajmuje się wyrabianiem spisu inwentarza lub realizowaniem protokołu stanu faktycznego przed rozpoczęciem procesu w sądzie. Według uzgodnionych zasad komornikiem zdoła zostać osoba, która posiada obywatelstwo polskie, ma ukończone 26 lat, cieszy się świetną, wręcz nieposzlakowaną opinią oraz zachowuje kompleksową zdolność do czynności prawnych. Osoba taka nie powinna być również karana czy podejrzana o popełnienie jakiegoś przestępstwa.

By pracować jako komornik należy ukończyć wyższe studia magisterskie na kierunku prawa, i także ukończyć aplikację komorniczą oraz pomyślnie zdać egzamin. W następnej kolejności osoba taka musi przepracować co najmniej dwa lata w charakterze asesora komorniczego, dopiero po tym czasie zdoła ona na własną rękę objąć funkcję komornika. Dla zainteresowanych: wykształcenie i kwalifikacje to jeszcze nie wszystko. Zawód komornika nie jest prosty, w wielu przypadkach może być nawet całkiem niebezpieczny, albowiem komornik na terenie opolskiego licytacje ma do czynienia z wieloma rozmaitymi ludźmi, w tym z dłużnikami, jacy zdołają poczuć się pokrzywdzeni wydanym wyrokiem sądowym.

biuro komornika sądowego

W niektórych sytuacjach komornik może więc spotkać się z różnymi typami agresji albo innymi nieprzyjemnościami. Powinien więc znamionować się spokojem i przezornością, nie może to być osoba buntownicza czy też wojownicza. Komornik musi wywiązywać się z każdych poleconych mu zadań, ponieważ za swoją profesję odpowiada przed swoimi zwierzchnikami. Dlatego niezależnie od sytuacji zawsze musi „robić swoje”, nawet jeśli nie zawsze jest to łatwe.

Czy każda osoba może pracować w komornictwie?
Tagi: