Od początku kwietnia 2014 r. można decydować gdzie chcemy by były kumulowane nasze opłaty emerytalne. Do wyboru mamy dwie opcje ZUS lub też ZUS+OFE. Co wybrać ZUS czy OFE i czy ta decyzja w istocie będzie mieć jakąkolwiek wartość dla naszego świadczenia emerytalnego?

przeczytaj

Autor: Digital Internet
Źródło: http://www.flickr.com

Trzeba nadmienić, że łącznie opłata emerytalna to 19,52 proc. wynagrodzenia brutto. Z tego 12,22 pkt procentowych trafiało, trafia i będzie trafiać do ZUS-u w ramach obowiązkowego I filaru systemu emerytalnego. Nas interesuje pozostałe 7,3 pkt procentowych. Ale powracając do pytania, co wybrać Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Otwarty Fundusz Emerytalny Wygląda na to, że najprawdopodobniej, decyzja nie będzie miała większego wpływu na wielkość świadczenia emerytalnego.

Na koniec pieniądze z Otwartego Fundusz Emerytalnego przejdą do ZUS (zobacz nota korygująca do faktury)-u. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bowiem nasze opłaty, przez ostatnie 10 lat do chwili osiągnięcia wieku emerytalnego, mają być stopniowo przekazywane, dlatego, że w rezultacie to ZUS będzie opłacał nasze emerytury.

Przy OFE warto jednak pozostać choćby dla rozdzielenia emerytalnych oszczędności.

Ten materiał posiada ciekawe wiadomości na omawiany wątek, lecz jeśli masz ochotę zgłębić zbliżone aktualności, to dokładnie przeanalizuj solidne informacje (https://kantor-intraco.pl/archiwum-nbp).

Warto mieć na względzie, że realne pieniądze są inwestowane w rzeczywiste aktywa, jak np. akcje spółek. Tymczasem środki finansowe przesyłane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są wydawane na wypłaty rent, emerytur i innych świadczeń wypłacanych przez ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może sprzedać akcji firm, które kupił w naszym imieniu i w ten sposób pozyskać środki pieniężne na wypłatę naszej emerytury, ponieważ nie ma takich aktywów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie inwestuje w rodzime przedsiębiorstwa, dając im kapitał na rozwój i uruchamianie miejsc pracy. To OFE pełnią rolę takiego przekaźnika, czyli pomagają we wtórnym podziale dochodów społeczeństwa, który wzmaga rozwój gospodarczy państwa.

kobiety

Autor: Alex E. Proimos
Źródło: http://www.flickr.com

Powodują, że nasze oszczędności emerytalne będą służyły, zgodnie ze starą biznesową formułą, że pieniądz robi pieniądz. Każdy stojący przed decyzją, czy pozostać przy OFE, czy kierować pełną składkę do ZUS-u, powinien zadać sobie jedno pytanie: kto owocniej spożytkuje środki finansowe, które odpisywane są z naszych pensji – ZUS czy polscy przedsiębiorcy?

Kto będzie wypłacał jutro nasze świadczenia emerytalne?
Tagi: