Niektórzy ludzie mają problem z rozumieniem, kim jest adwokat i prawnik. Wydaje się, że jeden, jak i drugi zajmuje się tym samym, lecz nie jest to odpowiedni trop. Co prawda, obie profesje stają się do siebie coraz bardziej zbliżone, jednak jest jeszcze sporo różnic i to na dość ważnych obszarach. Z tego względu powinniśmy potwierdzić, iż są to inne zawody. Czym więc się zajmuje adwokat a czym prawnik?

prawo

Autor: Tori Rector
Źródło: http://www.flickr.com
Adwokat to osoba udzielająca pomocy prawnej, szczególnie zaliczamy do takiej grupy pomoc prawną. Dodatkowo, sporządza opinie prawne, sporządza projekty aktów prawnych, sporządza oraz ocenia umowy cywilnoprawne, analizuje klauzule umowne. Jest odpowiedzialny za przygotowanie pozwów w sprawach cywilnych, mogą one dotyczyć nieruchomości, odszkodowań czy zadośćuczynień. Odpowiada za przygotowanie wniosku, przykładowo o stwierdzenie nabycia spadku, a także odpowiada za sprawy rodzinne, czyli zajmuje się kwestiami alimentów czy rozwodów. Co jeszcze jesteśmy w stanie powiedzieć o tym zawodzie? Zobacz również:

Adwokat, przy pomocy udzielonego pełnomocnictwa jesAdwokat – odnośnik do serwisu -nie występować przed sądami i urzędami, może negocjować także w imieniu klienta. Zasięg podmiotowy czy przedmiotowy prawnej pomocy, która może być oferowana przez adwokata nie jest ograniczona prawem, natomiast w wykonywaniu swoich powinności zawodowych jest on podległy głównie konstytucji i ustawom. Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, czyli prawnika określa ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o radach prawnych. Najważniejszym założeniem tego przepisu jest zapis, że prawnik jest odpowiedzialny za udzielanie pomocy prawnej. Jednakowoż radca prawny nie powinien występować jako obrońca w sprawach karnych czy karnoskarbowych. Zobacz stronę:

prawo
Dodatkowo, pomoc prawna często jest rozumiana jako oferowanie porad, sporządzania opinii i projektów aktów prawnych, oraz oczywiście, występowanie przed sądami i urzędami. Jeśli chodzi o najbardziej istotną różnicę, która ma bardzo ogromne znaczenie z perspektywy każdego klienta, to jest nią zasada, iż tylko adwokat (kancelaria adwokacka lublin) może być obrońcą w sprawach karnych. Zaś prawnik nie jest w stanie reprezentować swojego klienta w tego typu sprawach. Jak znaleźć radcę prawnego lub adwokata? Najkorzystniej w sieci, wpisując przykładowo frazę prawnik w Szczecinie. Dzięki temu powiększa się nasza szansa na znalezienie najbardziej profesjonalnego specjalisty. Oczywiście, w każdym dużym mieście są tacy specjaliści, a ogłaszają się właśnie często w internecie.
Czym się różni praca adwokata i radcy prawnego? Za co odpowiedzialny jest jeden i drugi fachowiec? Co jest ważne w tej kwestii
Tagi: