Mimo wielokrotnych rozmów, zdecydowanych racji i prób pertraktacji, nie udało się mieszkańcom gmin Krobia i Miejska Górka dyplomatycznie zburzyć widma nadchodzącej kopalni. W grudniu 2014 r., Minister Środowiska opublikował tajemniczy „Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża węgla brunatnego Oczkowice”, że na terenach gmin Krobia i Miejska Górka – Powiat Rawicz, Województwo Wielkopolskie, znajdują się pokłady węgla brunatnego. Tamtejsi mieszkańcy zastanawiają się – Czy to oznacza teraz otwarte drzwi dla uruchomienia kopalni i elektrowni?

Kopalnia odkrywkwa

Autor: André Schäfer
Źródło: http://www.flickr.com
Analizy zostały już zrobione przez PAK Górnictwo. Na podstawie przeprowadzonych badań, wielkość surowca węgla brunatnego wynosi łącznie około miliard ton. Przedstawiciele Stowarzyszenia Nasz Dom – poznaj naszą firmę -, interweniowali już u najważniejszych osób w państwie: prezydenta, premiera, ministrów środowiska, ministrów gospodarki i ministrów rolnictwa. Zarówno poprzez administracyjne pisma, spotkania, jak i poprzez masowe protesty. Pomimo tego procedura pozwolenia na utworzenie kopalni (masz więcej pytań?) toczy się dalej.

W związku z tym mieszkańcy sprawą uruchomienia kopalni odkrywkowej węgla brunatnego, starają się wzbudzić zainteresowanie także organy unijne. Oprócz spotkania w Europarlamencie, polemizowali też z reprezentantami Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej. Na obszarach gmin Krobia i Miejska Górka – Powiat Rawicz, Województwo Wielkopolskie, znajdują się złoża węgla brunatnego. Tamtejsze środowiska rolnicze walczą przeciwko planom uruchomienia kopalni odkrywkowej – klik.

Rolników z gmin Krobia i Miejska Górka (wejdź koniecznie), wsparł koncern Heinz, który jest posiadaczem słynnych zakładów – Pudliszek, nawiasem mówiąc leżących w gminie Krobia. W tych okolicznościach zahamowany będzie eksport żywności produkowanej w tych miejscowościach – przede wszystkim pomidorów i buraków cukrowych.

Kopalnia odkrywkowa

Autor: Drakt Kranre
Źródło: http://www.flickr.com
Zagrożone będzie też funkcjonowanie farmy wiatrowej, leżącej na pokładach węgla brunatnego. Znawcy uważają, że wybudowana kopalnia odkrywkowa spowoduje zniknięcie 22 wsi, co spowoduje przymusowe przeprowadzenia mieszkających tam ludzi. Wybudowana kopalnia odkrywkowa może także skutkować całkowitym zanikiem rolnictwa na tym obszarze, zatem ludziom tym grozi utrata zatrudnienia. Wybudowana kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego zabrałaby 11.900 ha pow..
Materia dot. budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego trafiła do Brukseli, mieszkańcy Krobi i Miejskiej Górki nie poddają się
Tagi: