Istnieje aktualnie na rynku mnóstwo opinii za i przeciw kontroli pracowników. Jak się można domyślić to korporacjom taka możliwość o wiele bardziej przypada do gustu, niż podwładnym.

pracownicy firmy

Autor: Piotr Drabik
Źródło: http://www.flickr.com
Coraz powszechniejsze staje się monitorowanie pracowników w Polsce. Co ciekawe tego rodzaju czynności nie są absolutnie ustalone w żadnym polskim akcie prawnym. Kwestia ta jest z tej przyczyny ciężka do dyskusji. Z innej strony temat ten jest dość niejednoznaczny i sporny, ponieważ dotyka naprawdę istotnych dziedzin dla człowieka.
Opcja nadzoru zatrudnionych wypływa tylko z praw pracodawcy, co z kolei normuje kodeks pracy. Pracodawca, którego interesuje monitorowanie pracowników powinien ich bezwzględnie, z miejsca o takim fakcie poinformować. Możliwości by to zrobić jest kilka – od wdrożenia właściwych adnotacji w wewnątrzzakładowym regulaminie pracy, poprzez indywidualne klauzule na umowach o pracę i w postaci ogłoszenia na tablicy informującej, aż po osobiste poinformowanie wszystkich pracowników na przykład na zebraniach, czy przez pocztę elektroniczną. Oznajmienie tego rodzaju informacji powinno być jasno i precyzyjnie ujęte. Każdy zatrudniony powinien właściwie zrozumieć cele firmy, aby w przyszłości nie wystąpiły żadne kłopoty z tym związane. Każda zatrudniona osoba powinna mieć jasność w kwestii, że ma być w określony sposób kontrolowana.

kamera do monitoringu

Autor: Tristan Nitot
Źródło: http://www.flickr.com
Aby monitorowanie pracowników odbywało się efektywnie i bez ryzyka, to zapis z kamer trzeba naprawdę dobrze chronić – tu administratorem tych plików jest pracodawca. Tą kwestię całkowicie normuje ustawa o ochronie danych osobowych. Powinno się wiedzieć, że monitorowane nie mogą być pomieszczenia w których się nie pracuje – kuchnie, łazienki, szatnie, stołówki. Kamery nie powinny być umieszczane w miejscu pracy (Poszukujesz pracy? Zobacz oferty: work service praca sprzedawca białystok) wyłącznie aby sprawdzać pracę, wydajność i pracowitość osób zatrudnionych. Istotnym aspektem dla firmy musi też być ochrona swoich pracowników, czyli zapis incydentów, które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo – kliknij tu.
Skuteczne monitorowanie pracowników – dlaczego warto? Parę kwestii o tym jak to z grubsza się prezentuje.
Tagi: