Kontrola jest niezbędna w wielu dziedzinach naszego życia. Zaczynając od spraw prywatnych po kwestie zawodowe, wszędzie wymagany jest określony poziom tego czynnika. Jak to wygląda jednakże w konkretnej sytuacji, np. w zakresie kontroli podatkowej czy skarbowej?

treść

Autor: Startup Mena
Źródło: http://www.flickr.com
W tej sytuacji możemy dokonywać różnego typu zadań kontrolnych. Rzeczywiście może to być wszystko, co jest w zgodzie z prawem.

Poszukujesz kolejnego wpisu na opisywany tutaj temat? Jeśli tak, to ten wyczerpujący tekst (http://www.kador.pl/praca/) bez cienia wątpliwości też uznasz za interesujący.

W rzeczywistości jednakże najczęściej obok analizy dokumentacji podatkowej dokonuje się coś na kształt oględzin, zeznań świadków, korzysta się również opinii fachowców w określonej dziedzinie. W okresie postępowania o charakterze kontrolnym istnieje konieczność dokonywania czynności prowadzących do zdefiniowania stanu faktycznego.

Ustawa o kontroli skarbowej nie ma przepisów wskazujących na poszczególne działania postępowania kontrolnego, jednakowoż przepis, jaki stanowi, iż w zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania kontrolnego można stosować odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej, te same więc, jakimi posiłkują się urzędy skarbowe w czasie przeprowadzania kontroli podatkowych. Co do oględzin to stanowią podstawowe dowody pośrednie, reguluje je Ordynacja. Można jest stosować w okresie postępowania podatkowego, jak i kontrolnego.

Zaintrygował Cię niniejszy tekst? Jeśli tak, to sprawdź też uwagi na temat (http://www.witnatura.pl/pl/1701-visanto-jerzy-zieba), gdyż one również odnoszą się do podobnej kwestii.

Oględzinom jest poddane to, co jest niezbędne do zbadania za pomocą dostępnych człowiekowi zmysłów, przykładowo węchu, smaku czy dotyku. Przeprowadzenie oględzin może mieć miejsce wszędzie. Najbardziej istotne to sprawdzenie osoby, danego lokalu czy miejsca przez konkretny organ żeby dokonać obserwacji, które są istotne dla sprawy i będą przedmiotem postępowania.

rozwiązania biznesowe

Autor: Timo Elliott
Źródło: http://www.flickr.com
Jednocześnie, należy przyznać, iż bardzo mała ilość organizacji stara się ulepszać działania kontrolne, dla wielu całkowicie obce są dofinansowania na działania kontrolne (odwiedź www). Jak to błędne podejście ukazują różnorodne sytuacje, jeśli brak kontroli pociąga za sobą inne konsekwencje, dość złe dla organizacji. Zależnie od typu działalności szkody są w stanie być większe i mniejsze, zawsze jednak komplikują pracę i przynoszą gorsze rezultaty. To bardzo ważne więc, aby maksymalizować środki na kontrolę. Liczne dofinansowania są właśnie po to, żeby uszczelnić proces kontrolny, ażeby był bardziej skuteczny i niezawodny. To główne zadanie tego rodzaju dofinansowania, z którego warto korzystać.
Czym może stać się kontrola? Sprawdźmy to na przykładzie i przekonajmy się, jak jest ważna dla każdej organizacji
Tagi: