Niektóre badania inżynieryjne, jak choćby pomiary grubości przydają się w wielu branżach, ciężko coś bez nich wykonać. Przykłady tego typu zastosowań można mnożyć, z pewnością natomiast badania magnetyczne dają spore możliwości.

Jedną z metod jest radiograficzne użycie aparatów rentgenowskich i źródeł promieniotwórczych. Metoda taka zapewnia wykrywanie bardziej ukrytych oraz powierzchniowych nieciągłości różnych przedmiotów. To polega na naświetlaniu rzeczy promieniowaniem jonizującym. To takie promieniowanie Rentgena lub promieniowanie, które jesteśmy w stanie otrzymać ze sztucznych źródeł izotopowych. Są to badania mt magnetyczne. Metodę taką stosuje się w kontroli złączy spawanych oraz zgrzewanych. Ta dziedzina ma zastosowanie w badaniach wszystkich metali i ich stopów. Kolejny sposobem jest metoda wykorzystująca ultradźwięki. Polega ona na dodaniu fal ultradźwiękowych do obiektu. Są następnie odbijane poprzez nieciągłości.

Umożliwia to zobaczyć pęknięcie, niespawy łazienka (więcej szczegółów) porowatości. Możemy je także stosować, aby ocenić zmiany w obrębie materiału, które powstają podczas długotrwałej eksploatacji, a także do zmierzenia grubości obiektów. Znajduje zastosowanie w różnych badaniach przeprowadzanych podczas odbioru, procesie produkcji oraz ostatecznej kontroli. Pozwala na wykrywanie wadliwych miejsc w materiałach nieporowatych. badania (odkryj serwis) magnetyczne mt pozwalają na wykrywanie w przedmiotach zrobionych z materiałów ferromagnetycznych nieciągłości na powierzchni.

wykres pomiarowy

Autor: silentworks.pl
Źródło: silentworks.pl

Polegają one na magnesowaniu obiektów, a także wykrywaniu za pomocą proszku magnetycznego pola magnetycznego rozproszenia. Występuje one w miejscach występowania powierzchniowych nieciągłości materiałowych. Kolejna z metod – penetracyjna, polega na wykrywaniu nieciągłości przenikania cieczy, dajmy na to penetrantów barwnych lub fluorescencyjnych. Wykrywanie takich nieciągłości ma miejsce poprzez zastosowanie wywoływaczy. Używana jest do kontrolowania części o różnych kształtach oraz gabarytach, zrobionych z materiałów ferromagnetycznych, które nie mogą być badane metodą magnetyczną (zobacz). Inne badanie to sposób wizualny.

Najważniejszym celem tego badania jest ocena stanu nawierzchni, jak zmiany korozyjne albo erozyjne. Zaleca się również kontrolę obiektu po jego naprawie. Oprócz badania bezpośredniego wyróżniamy też badania pośrednie. Są to badania optyczne pozwalające sprawdzić nawierzchnię przy pomocy endoskopów albo peryskopów. Metodą prądów wirowych jest możliwe znajdowanie nieciągłości „zaciągniętych”, przerw w strukturach będących pod warstwą pokrycia z farby albo galwanicznego oraz nieciągłości znajdujących się w poszczególnych warstwach obiektów wielowarstwowych.
Co dają badania magnetyczne i gdzie można ich używać? Jakie istnieją rodzaje takich badań?
Tagi: