Systemy klasy Business Intelligence, w skrócie formułowane BI, pomagają w analizie rynku, sprzedaży danych wyrobów lub usług. Im więcej wiemy o konkretnym wyrobie albo usłudze, tym większe prawdopodobieństwo jego powodzenia na konkurencyjnym rynku. W dobie bezustannej informatyzacji przedsiębiorstw pojawia się coraz to sporzej nowych narzędzi użytkowanych w codziennej pracy firmy.

program komputerowy

Autor: Syed Ikhwan
Źródło: http://www.flickr.com
Zarządzasz firmą? Czy już używasz programy do budżetowania ?Kluczową rolę z punktu spojrzenia działania biznesu, rozwijania gamy swoich produktów lub prowadzonych usług odgrywa wdrożenie należytych narzędzi analitycznych. Z pomocą przychodzi tu oprogramowanie Business Intelligence. Wspomaga ono w analizie rynku. Systemy Business Intelligence mają za zadanie zmierzać do optymalizacji decyzji biznesowych. Jest to wykonalne przez użycie zbioru koncepcji, metod oraz procesów analitycznych. Ogromną rolę w istocie działania narzędzi Business Intelligence odgrywa eksploracja danych, a więc popularny data mining.

Stosowna ekstrakcja danych z centralnych repozytoriów danych archiwalnych pozwala na zasilania systemów analitycznych on-line. Obecnie w skład systemów Business Intelligence wchodzą materiały (zobacz opinie na nasz temat) wspomagania decyzji biznesowych DSS, Decision Support System.Zweryfikuj dodatkowe informacje z zakresu business intelligenceOprogramowanie Business Intelligence możemy podzielić na trzy sfery: zarządzanie wydajnością, analizowanie, raportowanie. Raportowanie polega na formatowaniu danych, zazwyczaj w postaci tabelarycznej bądź histogramów. Zarządzanie wydajnością polega na badaniu najbardziej ważnych wskaźników biznesowych.

Czy powinno się wybrać w skalowalną platformę ibm cognos bi – oczywiście od IBM?
Ostatni zakres, to znaczy analiza skupia się na poszukiwaniu odpowiedzi na wątpliwości uprzednio sprecyzowane dla systemu.

Nie czekaj! Zachęcamy – naciśnij w link i baw się dobrze. Stworzyliśmy tam dla Ciebie sporo ciekawych wpisów.

Integralną częściąsystemów BI jest program do budżetowania oraz zbiór podsystemów ETL, służących do przenoszenia informacji z hurtowni informacji w celu ich transformacji. Często wdrażając oprogramowanie Business Intelligence w przedsiębiorstwie musimy także podjąć decyzję odnośnie doboru właściwego środowiska baz danych, w jakich będziemy gromadzić informacje o firmie. Narzędzia te bezpośrednio współpracują z Data Warehouse, zatem z hurtowniami informacji.

Narzędzia Business Intelligence we współczesnym przedsiębiorstwie