Flaga Unii Europejskiej
UE dostała w tym roku pokojową nagrodę Nobla. Pojawiły się głosy, że prestiżowe wyróżnienie zostało przyznane niesprawiedliwie. Takie uwagi są mocno błędne, bo o zasługach tej unii międzynarodowej zaświadcza fakt, że nasz obszar generalnie jest wolny od konfliktów zbrojnych (nie licząc małych państw Bałkan, lecz one do Unii nie należą).

Jeśli chcesz obejrzeć coś faktycznie niezwykłego? Nie ma żadnego kłopotu – spójrz na to a zadowolenie będzie zapewnione.

Oto trzy kraje, które w trakcie 2 ostatnich stuleci stoczyły między sobą dużo zaciętych starć, zaczęły ze sobą intensywnie współdziałać. Stało się tak z kilku powodów.

Primo, administracja zniwelowała ideologiczne rządy.

Przeczytaj ten intrygujący artykuł i odkryj więcej (https://www.hurtplus.pl/slodycze-c-69.html). Zapewne nie będziesz żałować. Nie czekaj dłużej! Zrób to teraz!

Teraz cenione są technokratyczne rządy. Po drugie, zintegrowanie polityczne było wspierane przez rozszerzanie współpracy gospodarczej.

Po trzecie i najważniejsze, uboższe kraje członkowskie są finansowane przez bogatszych członków. To bardzo ważne zjawisko, bo większość starć miało źródło w kwestiach gospodarczych właśnie. To jasne, że w mniej zamożnym regionie łatwiej o wybuch postaw nacjonalistycznych i wojennych. A zdemolowana po drugiej Wojnie Światowej Europa była zagrożona eksplozją trzeciego starcia, bo finanse publiczne krajów były nadszarpnięte wysiłkiem wojennym.

Fundusze Unijne odgrywają ogromną funkcję w wyrównywaniu dysproporcji pomiędzy państwami członkowskimi. Są zbudowane z 3 ogromnych projektów: Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu spójności.

Ten pierwszy to prawie 10 procent ogółu budżetu wspólnoty UE. Dokłada do mnóstwa projektów, które może wysunąć rząd krajowy, |samorząd terytorialny lub inne instytucje władzy.

EFRR wspomaga dużo dziedzin rozwoju. Do zakresu jego działania zalicza się między innymi: gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska i turystyka.

Fundusz Spójności to narzędzie, które wspiera kraje, które właśnie dostały się do Unii Europejskiej, aby PKB zrównał się ze średnią ogólną. Obrazowo: Polska dostała w czasie 3 lat od chwili akcesu ponad 4 miliardy euro.

Unia Europejska i jej narzędzia finansowe
Tagi: