Odbieranie kosztów od dłużników w wielu przypadkach wymaga zaangażowania się organów państwowych. Główną opcją do uzyskania należności od dłużnika jest tytuł egzekucyjny. Jest to sądowe zaświadczenie jasno potwierdzające funkcjonowanie oraz rodzaj należności lub zamiennika (ekwiwalent), jaki dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi.

dokumenty

Autor: Simon_sees
Źródło: http://www.flickr.com

Dołącza się tu jeszcze jeden druk, którym jest nota obciążeniowa. Noty obciążeniowe, czemu i z kim? Nota obciążeniowa jest spisywana w celu jasności zakresu operacji w interesach. Służą one między innymi do klaryfikacji księgowej. Zasadnym jest ich podpisanie z:

1. Potencjalnymi wierzycielami.

Jeśli pasjonuje Cię prezentowana w niniejszym poście tematyka, zweryfikuj treść, którą prawdopodobnie także uznasz za pożyteczną.

Czemu?. Ponieważ nota obciążeniowa brana jest, jako podstawa na wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, który działa w charakterze dobrej linii obrony w biznesie – . Określa ona przedział ściągania dodatkowych środków wynikających w skutek zaległego spłacenia należności. Ponadto jej obszar rozciąga się na kary umowne wynikające w skutek wadliwego wywiązania się z zapisów umów oraz korekty błędów zdarzających się w dokumentacji księgowej.

2. Zatrudnionymi. Nota obciążeniowa łączyć się tu będzie z potencjalnymi należnościami wynikającpodatek (czytaj też nota obciążeniowa)mpetencji, przez które biznes poniósł stratę – szukaj informacji na Wzmiankowana nota jest podstawą dla refundacji w formie pieniężnej lub jako ekwiwalent. W tym wypadku służy ona jako element rotacji wewnątrz zakładowej. Wspomniany na górze tytuł egzekucyjny mocno wiąże się z notą obciążeniową. Pojawia się tu ewidentny ciąg przyczynowo-skutkowy. Jednakoż, sam tytuł egzekucyjny, to wciąż mało, by mieć gwarancję spłaty. Trzeba wcześniej złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, względem tytułu egzekucyjnego. Dopiero wtedy orzeknięta klauzula zyskuje roli tytułu wykonawczego.

praca

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Warto jest chronić swoje środki przed potencjalnymi komplikacjami wynikającymi z niesolidności podwładnych oraz kontrahentów odpowiednio wcześniej. Pozwoli, to ustrzec się przed rozciągającymi się postępowaniami, które mogą nadejść w skutek braku wszystkich dokumentów. Pojęcia, typu: „wniosek o nadanie klauzuli wykonalności”, „nota obciążeniowa”, „ekwiwalent” nie mogą wywoływać uczucia popłochu – ekwiwalent za urlop.

Egzekucja zadośćuczynienia od dłużnika, na co trzeba zwrócić baczenie?
Tagi: