Wchodząc na rynek polski z produktem, z różnego rodzaju usługami, potrzebujemy przestrzegać przede wszystkim polskiego prawa dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej i bezpieczeństwa w pracy. Jeżeli na jaw wyjdzie, że firma nie przestrzegają praw zawartych w kodeksach, zostaną nałożone kary pieniężne lub nawet pójdziemy do więzienia.

Ile razy przydarzyło się Wam, że robotnik popełnił pomylił się w wyniku czego zranił się i choć was przy zdarzeniu nie było albo osoby odpowiadającej to ciężar wypadku spada właśnie na was. To Wy będziecie radzić sobie z problemami prawnymi wynikającymi z uszczerbku robotnika na zdrowiu. Część przedsiębiorstw będących na rynku od dłuższego kilku lat wiedzą jak zapobiegać podobnym sytuacjom i na naszą prośbę postanowiły podzielić się swoimi metodami, które dla początkujących działalność nie są oczywistością. Zapytaliśmy tych ze stolicy,żeby podpatrzyć w jakich warunkach pracują ich podwładni.

bhp

Źródło: pixabay.com

Najważniejszym organem dbającym o bezpieczeństwo pracy oraz robotników jest obsługa BHP w Warszawie przoduje pod tym względem. W każdym odwiedzonym przez nas przedsiębiorstwie pracownicy (Jesteś zainteresowany interesującą pracą? Zobacz stanowiska – workservice praca kontroler jakości olsztyn) ubierają ubrania ochronne, które co więcej są zakupione przez pracodawcę, a nie przez robotnika. Ale nie tylko zabezpieczeniem zdrowia zatrudnionych zajmuje się oddzielny organ bhp w przedsiębiorstwie, jest on odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy, których jest naprawdę ogrom.

Ale dlaczego jeśli chodzi o usługi BHP Warszawa – przoduje wśród innych miast polskich?

Sprawdziliśmy i to. Liczby dowodzą że w samej tylko Warszawie prosperuje ponad 20 000 samodzielnych zakładów oferujących tylko obsługą bhp, niektóre z nich posiadają, jak sprawdziliśmy współpracę również z kancelariami prawnymi. Istnieje mnóstwo przykładów, z jakiego powodu lepiej w firmie choć kilku bhp-owców. Najlepiej znamiennymi są przypadki rządowych prac drogowych, gdy pracownicy pracują przy jezdniach i są cały czas narażeni na zderzenie z samochodem albo sami mogą zostać przyczyną wypadku. Bez odpowiedniego dozoru bhp firma będzie mieć kłopoty dużo gorsze z powodu nie przestrzegania przepisów prawa.

Zostaliśmy świadkami zablokowania robót drogowych z powodu złamania praw bezpieczeństwa pracy, kiedy jeden z robotników przejeżdżając przez jezdnię nie był zabezpieczany przez dwu innych robotników, którzy musieli wcześniej wejść na jezdnię i pokazać, że za chwilę na drugą stronę ulicy będzie przejeżdżać maszyna drogowa. Efektem tego zachowania było wyrzucenie z pracy pracowników a także i co gorsze w skutkach, zatrzymanie prac drogowych na okres całego miesiąca i ogromna kara pieniężna.

Opłaca się zatrudniać w zakładzie robotników zajmujących się jedynie przestrzeganiem przepisów bhp.

Dobrze zatrudniać pracowników obsługi bhp w swoim zakładzie
Tagi: