Praca, biznesmen

Autor: www.s-lab.pl
Źródło: www.s-lab.pl

Wszyscy, co zatrudnieni są pod czyimś nadzorem, mają zwykle wyrobioną własną prywatną ocenę szefa, której raczej nikomu nie zdradzają – w obawie przed konsekwencjami. Znakomita większość pracowników każdego poziomu, pracownicy, jacy podlegają komuś wyżej, kto silną ręką egzekwuje wypełnianie obowiązków i rozdaje pochwały i kary, mówi jednak całkiem głośno: mój zwierzchnik to… wstaw sobie wybrane brzydkie słowo.

To rzecz jasna fakt, że odpowiedni zwierzchnik musi być inteligentny, sprytny na rynku, o ile chce zachować swoją firmę na wierzchu tego oceanu, powinien podejmować nie zawsze moralne kroki. Przy tym musi też idealnie obchodzić się ze swoimi podwładnymi i być dla nich kimś więcej, niż tylko postacią dyktującą polecenia. No i przez miesiące współpracy na szczeblu zatrudniony-kierownik musi udowodnić, że ma autorytet i umieć rozstrzygać sprawy, z którymi nie radzą sobie pracownicy, musi udostępnić im środki do pracy potrzebne do rozwiązywania takich problemów – choćby ostatnie dwa zagadnienia już tworzą nową ideę, którym niższego szczebla pracownicy nie mają obowiązku się przejmować: szkolenie o przywództwie sytuacyjnym. Umiejętność kierowania i radzenia sobie z ludźmi, zdolność ocierająca się o podstawy psychologii.

Biznesmen

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Dużo ceniących się przedsiębiorców szkoli się w tym zakresie i zazwyczaj efektem jest zaskarbienie sobie respektu podwładnych. Podwładni niestety nie pamiętają, że nie jedynie o to chodzi, że sami pod pewnym względem są narzędziem firmy, a firma to przedsięwzięcie, bilans wpływów i wydatków, który zawsze powinien być dodatni, a oni posiadają w tym wielki udział. Konsensus między obiektywną i nie zawsze miłą oceną podwładnego, a nieutraceniem respektu innych – to jest wyzwanie dla dowolnego pracodawcy, dlatego z tego zakresu organizowane są poważne szkolenie z oceny pracowniczej bazuje dzisiaj również na wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania komputerowego, co swojej istocie wymaga nabycia nowych umiejętności.

Mało który pracownik zdaje sobie sprawę, że zgranie tych dwóch zagadnień to sztuka, która rzadko się udaje – dlatego tak mało jest świetnych zwierzchników, którzy godzą takie zdolności jak zjednywanie sobie ludzi, zaskarbianie szacunku i ocena pracownicza Szkolenie z tego ostatniego zakresu są jednak dość powszechne i wywierają dobry skutek w każdym wymiarze.

Kursy dla kadry menedżerskiej