Oszczędzasz swój czas i swoich pracowników – usługa owa nie wymaga Twojego zaangażowania. Szczędzisz koszta – unikasz kupna i serwisowania niszczarek, zakupu ponadprogramowych surowców (worków), wywozu skrawek a także ich utylizacji.
Wprowadzasz jednorodny standard polityki bezpieczeństwa informacji – nie ryzykujesz niekontrolowanego wycieku danych.

Pizza

Autor: Fotolia
Źródło: Fotolia
Otrzymujesz certyfikat niszczenia – uwierzytelnia on zniszczenie danych, Nie angażujesz zasobów własnych – zamiast na niszczeniu można skupić się kształtowaniu prywatnego przedsiębiorstwa. Niszczysz nawet ogromne ilości nośników danych bez względu na ich typ. Jeżeli polityka bezpieczeństwa Twojej firmy nie pozwala na przetwarzanie danych niejawnych poza jego siedzibą, mobilne niszczenie poświadczeń oraz innych nośników danych pomaga uniknąć transportu do instalacji niszczącej. Obojętnie na ilość zaświadczeń przeznaczonych do zniszczenia, firma niszczenie dokumentów Trójmiasto przybędzie ze stosownym przyrządem niszczącym, które za jednym razem przetworzyć może od 100 do 800 kilogramów dokumentacji (więcej informacji). Podejmując decyzję o zniszczeniu zaświadczwięcej informacjiiedzibie, wzrasta monitoring oraz dozór nad przekazywanymi do niszczenia nośnikami. Następną opcją jest odbiór niepotrzebnych urządzeń elektrycznych: (sprawdź).

Co taka firma niszczenie dokumensprawdźnia może dla Ciebie zrobić? Na życzenie, jednostka podstawi pod twój lokal specjalny samochód zaopatrzony w instalację niszczącą.

pracownicy odbiorą dokumenty bezpośrednio od Twoich pracobiorców oraz przeniosą je do zaparkowanego na obszarze firmy pojazdu z przyrządem niszczącym. Przed recyklingiem zaświadczenia są ważone a także opisane w raporcie przyjęcia.
Z jakiego powodu warto zamówić usługę niszczenia dokumentów i nośników informacji?
Tagi: