Liczba Ukraińców zatrudnionych w naszej ojczyźnie ciągle wzrasta. Są konieczni krajowej gospodarce jak też cenieni między innymi za pracowitość.

rzut - firma

Autor: Gobierno de Chile
Źródło: http://www.flickr.com

Z ich zaangażowaniem wiąże się kilka ponadprogramowych obowiązków.
Obywatele Ukrainy chcący pracować w Polsce przynależą do wspólnoty obcokrajowców zza granicy wschodniej, jacy podlegają nieco łatwiejszym trybom legalizacji zatrudnienia w naszej ojczyźnie. Do tejże samej grupy należą też pracownicy z Rosji, Armenii i Gruzji. By legalnie przyjąć do pracy pracownika z Ukrainy należy złożyć we właściwym dla siedziby przedsiębiorstwa powiatowym urzędzie pracy dokument o nazwie: deklaracja o zamiarze polecenia przeprowadzania pracy obcokrajowcowi. Gdy powiatowy urząd pracy zarejestruje dane (pełna analiza) oświadczenie, wówczas chlebodawca może je odebrać i od tej chwili legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy. Nie jest przy tym niezbędny tak zwany test (testy kompetencji) rynku pracy. Wpis deklaracji zajmuje urzędom niekiedy jeden dzień, niekiedy znacznie dłużej. Na podstawie takiego zaświadczenia pracownicy z Ukrainy zdołają ubiegać się o wizę roboczą. Dogłębne informacje na temat wiz dla Ukraińców odnajdują się na witrynie ambasady polskiej w Kijowie. Cudzoziemca można w Polsce zatrudnić wyłącznie na podstawie umowy na piśmie, szczególnie umowy o pracę albo też w oparciu o cywilnoprawną umowę.

Pracobiorcę cudzoziemca zaangażowanego na umowę o pracę powinno się normalnie, jednakowo jak polskiego pracobiorcę, zgłosić w ciągu 7 dni do ubezpieczenia ZUS ZUA, z tym wyjątkiem, że zamiast numeru PESEL należy wbić numer paszportu. Obywatela Ukrainy należy ponadto zameldować w miejscu pobytu podług typowej procedury.
W jaki sposób zatrudnić pracobiorcę z Ukrainy? Krok po kroku
Tagi: