Gospodarka odpadami to dziś temat niezwykle istotny. Da się to zobaczyć w postaci ustawionych przy drogach kubłach przeznaczonych do sortowania odpadów lub też w mijanych ludziach, którzy grzecznie noszą porozdzielane odpadki i wyrzucają do odpowiednich pojemników. Segregowanie śmieci staje się powoli nie tylko ekologiczne, ale i modne. Teraz w dobrym tonie jest rozdzielać śmieci: papier przeznaczać na makulaturę, słoiki wyrzucać do szkła, a opakowania po napojach do plastiku. W domach trzymamy specjalnie nadające się do właściwych opakowań pojemniki. I widok segregujących śmieci ludzi przestaje dziwić. Wręcz przeciwnie: to ci maszerujący z szarym kubłem, w którym jest wszystko, wzbudzają powszechne zdziwienie.

Jedyny minus takich kubłów to to, że jest ich wciąż za mało. Szybko się napełniają i znajdują się stanowczo za rzadko, zwłaszcza na dużych osiedlach.

Odbiór odpadów odbywa się przez specjalnie przeznaczone do tego firmy. Żeby zdobyć tego rodzaju zlecenie na wywóz odpadów musiały one mieć lepszą ofertę niż konkurencja. Przeważnie świadczą one całą gamę usług takich jak: zbiórka odpadów komunalnych, gruz budowlany, wywóz gruzu, usługi porządkowe, zaopatrywanie partnerów w pojemniki czy też likwidowanie nielegalnych składowisk odpadów. Firmy o większym zasięgu często są zmuszone do korzystania z podwykonawców. Ponad to muszą one spełniać szereg norm m.in. określających poziom osiągania określonych poziomów recyklingu oraz minimalizowania przechowywania odpadów nadających się do biodegradacji.

Więcej na

odpady
Odpowiednia gospodarka odpadami jest fundamentalna z punktu widzenia finansowego i czysto ludzkiego. Pamiętajmy, że nieposortowane śmieci są droższe i cięższe w obróbce. Najczęściej nie nadają się do recyklingu. Nie można ich natychmiast użyć do tzw. ekologia elektrowni tzn. elektrowni napędzanych biogazem. Oprócz tego, dzięki sortowaniu śmieci odzyskujemy szkła, tworzywa sztuczne, co powoduje, że mniej zaśmiecamy środowisko i mniej zużywamy zasoby naturalne do ich wytworzenia. Co prawda nie możemy dziś jeszcze utylizować odpady, problemem wciąż są producent opakowań tekturowych po produktach ropo podobnych, ale mimo to nie możemy się zniechęcać i pamiętać o tym, że zdrowa natura to dobre samopoczucie nas samych. Napisał toensmeier
Mądrze i skutecznie – czyli segregacja odpadów.
Tagi: