Każda firma posiada pewien zbiór danych, którymi zarządza. Takie zasoby wiążą się z pewnymi zagrożeniami, przez co bardzo ważne jest, aby odpowiednio zabezpieczyć cenne dane, opracowując system ukierunkowany bezpośrednio na potrzeby przedsiębiorstwa.
Międzynarodowym standardem systemu zarządzania w kontekście bezpieczeństwa danych jest ISO/IEC 27001.

sklepy

Autor: Sang yun Lee
Źródło: http://www.flickr.com
ściany

Autor: Jacob’s
Źródło: Jacob’s

Ma zastosowanie we wszystkich organizacjach, w których informacja może być wymierna wartością lub konieczność jej ochrony wynika z obowiązków określonych w przepisach.

Czy podoba Ci się opisywany tekst? Jeśli tak, to przeczytaj poza tym szczegóły w serwisie intensywny kurs angielskiego warszawa, ponieważ one również mogą okazać się dla Ciebie bardzo wartościowe.

Może być więc wykorzystywany w organizacjach takich jak firmy z różnych branż, banki, jednostki administracji publicznej, organy służby zdrowia oraz organizacje non profit. Bez względu na formę przetwarzania danych wdrożenie standardu ISO 27001 pozwala stworzyć odpowiednie warunki do ochrony tych informacji, to znaczy adekwatne do odtajnienia, ryzyka utraty bądź zniszczenia. Bezpieczeństwo informacji zgodnie z wytycznymi standardu ISO 27001 rozpatrywane jest w 3 wymiarach: integralność informacji, poufność i dostępność informacji warto zapoznać się z informacjami na stronie. Oznacza to, że informacja powinna być kompletna (nie ma wykluczeń, jakie mogą wpłynąć na niezrozumienie przekazu), dostęp do informacji powinny mieć jedynie osoby bądź podmioty upoważnione, kiedy jest to niezbędnekonieczne do realizacji ich zadań.

Wdrożenie iso 27001 daje mnóstwo korzyści, przykładowo: zwiększenie bezpieczeństwa wewnętrznego w kontekście ochrony zasobów organizacji, minimalizowanie ryzyka niedostarczenia produktu bądź niewykonania usługi, racjonalizacja kosztów OC, spełnienie wymagań międzynarodowych koncernów w zakresie bezpieczeństwa danych wdrożenia iso 27001. Dodatkowo, posiadanie prestiżowego certyfikatu może wpłynąć na lepszą pozycję marki na rynku.
Czym jest standard ISO 27001 oraz jakie niesie dodatkowe korzyści?
Tagi: