Geodezja jest nauką, zajmującą się takimi sprawami jak na przykład ustalanie powierzchni jak również kształtu kuli ziemskiej. Do tego trzeba dodać takie rzeczy jak ustalanie położenia punktów, które są na jej płaszczyźnie. Przeprowadzanie bardzo dokładnych pomiarów jest jednym z obowiązków specjalisty geodety. Owocem jego prac są potem opracowania graficzne w postaci znanych nam znakomicie map lub też profili.

W jego obowiązkach jest też opracowywanie dokumentów, które posiadają moc prawną. Chodzi tutaj w szczególności o takie kwestie jak, m.in. wszystkie spory tyczące rozgraniczenia gruntów. Jeżeli chodzi o polski system edukacyjny, to geodezja zalicza się jako jedna z dziedzin geografii. To też nauka techniczna.

działka rekreacyjne

Autor: Metrohouse & Partnerzy S.A.
Źródło: Metrohouse & Partnerzy S.A.

Dziś geodezja dzieli się na 2 główne działy. A więc wyróżnić możemy geodezję niższą, która cechuje się tym, iż tutaj wszelkie pomiary wykonuje się na powierzchniach małych, których promień nie może przekraczać 15,6 kilometrów. Geodezja wyższa, to nauka o pomiarach, które występują na obszarach dużych, o powierzchni ponad 750 kilometrów kwadratowych. Czasem można spotkać się jeszcze z innymi podziałami, ale nie wszyscy eksperci uznają je za obowiązujące.

Główne zadania geodety są łatwe do wskazania. Jego nadrzędnym celem jest robienie wszelkich pomiarów. W tym przypadku chodzi o realizację pomiarów sieci triangulacyjnej, w której powierzchnia na ogół podzielona jest na kształt trójkąta. Ponadto dochodzi obowiązek sporządzania, co jakiś czas specjalistycznych opracowań fotogrametrycznych, które posłużą potem do stworzenia mapy na podstawie fotografii z lotu ptaka. Geodeci mają przed sobą niebywale ważne zadania, które mogą pozostawić trwały ślad.

Zaintrygowały Cię nasze wpisy? To rewelacyjnie. Wejdź w nową stronę i doczytaj (http://www.lrg-lodz.pl/) inne treści. Podziel się z nami swymi ocenami.

/J]

Biorą oni czyny udział w projektowaniu obiektów inżynierskich w postaci miast czy osiedli. Ponadto parają się oni uaktualnianiem map poprzez dodawanie nowych budynków. To jedynie parę obowiązków, które są stawiane przed nimi. Jest jeszcze przynajmniej kilka innych, które też muszą być zrealizowane z należytą dokładnością a także odpowiedzialnością. Jak sami widzimy geodezja jest bardzo głęboką dyscypliną – następna strona.
Specyfika geodezji
Tagi: