Konto oszczędnościowe to rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy z własnościami lokaty.
Konto oszczędnościowe różni się od inwestycji tym, że kwotę która znajduje się na nim w dowolnym momencie można zwiększyć, lub zmniejszyć o dobraną sumę.

sprzęty

Autor: rodtuk
Źródło: http://www.flickr.com
seniorzy
Sama lokata nie przynosi tej możliwości. Finanse (internetowa giełda wierzytelności) są zamrożone na ustalony z bankiem okres.
Konto oszczędnościowe Zośka PRO Idea Bank jest przekazywane takim osobom, które rozporządzają znacznym funduszem, a zarazem podtrzymują relatywnie duże saldo na zasadniczym rachunku. Owa kategoria oszczędnościowego konta proponuje profity promocyjne na pułapie 2,25% w skali roku, z miesięczną kapitalizacją procentów. Trzeba jednak spełniać odpowiednie warunki. Konto oszczędnościowe ma tę wartość, że jego właściciel posiada wolny dostęp do pieniędzy. Jeżeli tylko zachodzi potrzeba, że pożądamy pewnej gotówki, zdołamy ją wypłacić z konta oszczędnościowego w jakimkolwiek momencie, bez następstw. W wypadku inwestycji przy uprzedniej wypłacie funduszy potrącane są wszelkie wypracowane dochody. Na koncie oszczędnościowym od chwili głównej wpłaty pieniędzy finanse podlegają oprocentowaniu. Wolno w każdym momencie powiększać sumę, która jednocześnie przyniesie większe dochody. Oprocentowanie na koncie oszczędnościowym jest podobne do tych ulokowanych na lokacie.
Taki sposób odkładania wskazany jest osobom zdyscyplinowanym, zdeterminowanych do odkładania.

Ma tę wartość, że wpłaty nie są konieczne takie same w każdym miesiącu. Oprócz tego posiadacz konta posiada gwarancję, że w razie potrzeby bez konsekwencji będzie mógł zrealizować odłożone finanse.
Konto oszczędnościowe jako rachunek z cechami inwestycji
Tagi: