Hasło „komornik” u wielu ludzi powoduje niemiłe skojarzenia, natomiast gdy słyszą: „prawo egzekucyjne” – dostają gęsiej skórki. Niestety zawód komornika nie jest ani prosty do wykonywania, ani miły.

Komornik sądowy to zawód jurydyczny, stąd też upoważnienia możemy otrzymać tylko będąc publicznym funkcjonariuszem, jaki legitymuje się wyższym wykształceniem prawniczym albo administracyjnym. Dzięki temu komornik (http://www.komornikolesno.pl/) będzie jednostką zaufania publicznego, a także posiada całkowitą wiedzę na temat prawa, umożliwiającą mu wykonywanie zawodu. Upoważnienia komornika jest w stanie zdobyć wyłącznie osoba z wyższym wykształceniem, która skończy dwuletnią aplikację. Taki urzędnik w trakcie wykonywania swego zawodu zawsze powinien legitymować się odznaczeniem wydanym przez KRK. Komornika obowiązuje tajemnica zawodowa, jaka zakazuje mu ujawniania danych powiązanych z pracą osobom trzecim, choć nie dotyczy ona stron postępowania. Komornik sądowy ma także zadanie stworzenia oraz prowadzenia biura. Robota komornika sądowego polega na realizowaniu orzeczeń sądowych, jakie mają na celu odebranie długu. Jego upoważnienia zawierają egzekucję należności pieniężnych jak też niepieniężnych, z kolei zakres działań urzędowych wyznaczają odpowiednie przepisy prawa. W jakimkolwiek działaniu windykacyjnym komornik sądowy z Wrocławia za każdym razem musi stosować się do określonych procedur.
zakupy

Autor: jenny downing
Źródło: http://www.flickr.com

Należy pamiętać, że upoważnienia komornika sądowego pozwalają mu na mu praktykowanie swoich obowiązków wbrew woli dłużnika. Stąd też uzasadnione jest tu wtargnięcie do mieszkania, a także przeszukanie rzeczy zadłużonej osoby. Za jakiekolwiek utrudnianie postępowania egzekucyjnego zagraża kara grzywny.

Zaś komornik za szkody wyrządzone postępowaniem niezgodnym z prawem odpowiada sam, a nawet w razie znacznego naruszenia przepisów prawnych ten urzędnik traci swe upoważnienia egzekutora. Skonfiskowane przedmioty trafią na licytacje komornicze.
Na czym polega zajęcie sądowego komornika?
Tagi: