Odkrywki nazywane od sposobu wydobycia kopalniami odkrywkowymi uważane są za pierwsze kopalnie naziemne. Bolesna prawidłowość demonstruje, że sporo rzeczy, które uważamy jako argument na siłę polskiej gospodarki i jakimi chlubimy się przed naszymi sąsiadami, w żadnym razie nie stanowi jakiegoś wyjątkowego powodu do dumy.Działanie kopalni odkrywkowych na osuszanie terenu, na obniżanie pułapu wód gruntowych i wysychanie jezior z powodu leja depresyjnego jest dobrze znany i zbadany.

Sławny jest także kłopot wpływu jaki obejmuje odkrywka na zażelazienie cieków i ujęć wodnych. Same odkrywki nie mają racji bytu, bowiem symbolizują demolowanie bytu i zdrowia ludzi, zagładę przyrody i rolnictwa, to ślepa uliczka rozkwitu gospodarczego. Konieczna jest zmiana sektora energii i odchodzenie od odkrywek na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii i podwyższania efektywności energetycznej.

przemysł - landszaft

Autor: Kris Duda
Źródło: http://www.flickr.com

Odkrywki Krobia powstają często na terenach rolniczych, gdzie uprawa gruntów stanowi podstawowe źródło wyżywienia. Rośliny i zwierzęta hodowlane wymagają wody.

Jeśli ten tekst jest według Ciebie przydatny, sprawdź źródło (http://www.ambro.pl/przewoz-aut-osobowych-z-anglii) a przeczytasz w tamtym miejscu dodatkowe wiadomości. One także na pewno będą dla Ciebie wartościowe.

Obywatele żyjący na takich obszarach uświadamiają sobie niespodziewanie że mieszkają na krawędzi ogromnej dziury i zaczyna brakować wody. Nieoczekiwanie w ciągu tygodnia niknie woda ze studni będąca do tego czasu jej poręcznym, a przede wszystkim darmowym zdrojem.

Nie ociągaj się! Jeśli zajmuje Cię kompleksowa treść, to obowiązkowo musisz kliknąć w podany link. Tam poznasz sporo precyzyjnych szczegółów z nią powiązanych.

Istniejący od lat staw czasem w jedną noc zamienia się w jałowy dół, a mieszkańcy żyjący z hodowli warzyw stoją przed wielkim dylematem co robić w przyszłości. Jeziora Poniec wysychają, a wraz z nimi źródło utrzymania osób żyjących z turystyki.

Plany roztaczane przez koncerny zawierają tylko świetlaną przyszłość. Aktualne atrakcje, jak straty zdrowotne, rozpad konstrukcji społecznej, zanieczyszczenie pyłem i nieustający gwar, nie są brane pod uwagę. Inwestorom wygodniej jest brać pod uwagę tylko krótkowzroczne żądze zysku, aniżeli kwestie zdrowia publicznego, krajobrazu, środowiska naturalnego.Konsekwencje irracjonalnych rozstrzygnięć połączonych z tworzeniem kopalni odkrywkowych powracają do nas wcześniej, czy w przyszłości, a kosztów z nimi związanych żadne finanse nie zadośćuczynią.

argumenty przeciw sztolniom odkrywkowym
Tagi: