pojemniki wody grzewczej mogą pełnić w instalacji c.o. rozmaite funkcje, w zależności od swojej pojemności a także trybu włączenia w obieg.
Należycie dobrane, zwiększają sprawność układu – polepsza się spalanie w kotle i rozprowadzanie ciepła.

zbiorniki buforowe

Autor: mtneer man
Źródło: http://www.flickr.com/
Spada również emisja zanieczyszczeń. Zaś poniektóre instalacje, wyjątkowo z paroma źródłami ciepła (przykładowo kocioł i kominek z płaszczem wodnym), w praktyce nie są w stanie prawidłowo pracować bez pojemnika wody grzewczej.
Co stanie się w zwyczajnej instalacji, bez zbiornika akumulacyjnego lub buforowego, kiedy przepływ wody przez grzejniki zostanie przerwany, przykładowo przez ich głowice termostatyczne na sworzniach? Ustanie ruch wody w całkowitym układzie – także przez kocioł. Bilans wszak powinien wyjść na zero – jak dużo wody wypłynie z kotła, tyle musi przejść przez grzejniki, a potem wrócić do kotła. Na nieszczęście kocioł potrzebuje do pracy pewnego śladowego przepływu wody. Jeśli większa część zaworów przygrzejnikowych zostanie zamkniętych, ów warunek może nie być spełniony. A wtedy ruch wody ustaje w instalacji, chociaż nie wszystkie Wnętrza nagrzały się dostatecznie. Pomiędzy kocioł i grzejniki wstawmy teraz pojemnik klikaj wody z doprowadzonymi 4 króćcami. Co się stanie, kiedy w takim układzie zamkniemy przepływ wody poprzez większość kaloryferów? Ano nic takiego, kocioł będzie funkcjonował dalej.

Tylko cząstka przepływającej przez kocioł wody pocznie cyrkulować w troszeczkę krótszym obiegu. Takie zbiorniki buforowe uniezależniają transfer przez kocioł od przepływu poprzez kaloryfery, pełni więc funkcję tzw. sprzęgła hydraulicznego.
Kiedy konieczne będą pojemniki akumulacyjne a także buforowe?
Tagi: