Badania marketingowe wykonuje się w celu pomniejszenia zagrożenia wynikającego ze źle podjętych postanowień. Ułatwiają też pozyskać rekonesans na temat nowego projektu. Badania te przeprowadzane są na duże i małe skale, i udzielają wiadomości menadżerom na temat odbieranej promocji jakiegoś produktu lub reakcjach opinii publicznej co do jego reklamy.

Badanie satysfakcji klientów – bywa dosyć istotne, ponieważ pozwala poznać ich zdanie na temat firmy i sprzedawanych usług. Pozwala uzyskać informacje, co powinniśmy zmienić w swoich standardach obsługi, jaką drogę promocji obrać, a z jakiej formy odstąpić. Przedsiębiorstwo decydując się na przeprowadzenie testów poznaje również potrzeby swoich klientów, i dostaje informacje na temat tego, co powinna zmienić.

Standardy obsługi klienta

Secretclient.com - badania marketingowe

Źródło: Secretclient.com

Firmy chcące całkowicie zadowolić swoich klientów wdrażają swoje unikatowe, wewnątrz działające normy współpracy z konsumentem. Wszystkie korporacje posiadają autorską formułę, którą stosuje się podczas częstych stosunków na linii pracownik-klient (więcej i więcej). Tajemniczy klient współpracuje z przedsiębiorstwem oraz kontroluje, czy aby na pewno każde standardy są przez pracowników przestrzegane. Zachowuje się tak jak potencjalny klient (wypatrz promocje), jednak wiedząc jak musi zostać obsłużony zwraca szczególną uwagę na to, zalecają się do wewnętrznych standardów. Po zakończeniu kontroli przedstawia własne spostrzeżenia. Mystery shopping – jest bardzo obiektywną i jedną z najlepszych metod badań poziomu obsługi klienta. Forma zamkniętych pytań nie daje możliwości zamieszczenia własnych, osobistych spostrzeżeń.Istota ankiet

Wprowadzanie coraz to nowych standardów obsługi klienta jest bardzo ważne, gdyż to on sprawia, że nasze przedsiębiorstwo może istnieć. Z jego pomocą pozyskujemy pieniądze. Klient musi poczuć się szczególnie a nie jak jeden z wielu, ważne jest nawiązanie kontaktu wzrokowego. W momencie kiedy zda sobie sprawę, że zawsze na niego czekamy, za każdym razem do nas powróci.

Reszta na

Ważne badania dla firm
Tagi: