Celem istnienia wszystkich firm jest ciągły rozwój. Zasada ta tyczy się także instytucji finansowych, jakie mogą się łączyć lub przeobrażać. Tego typu akurat zmiana struktury banku miała miejsce w listopadzie 2016 roku w przypadku banku BPH.

Wydzielona część tej instytucji finansowej została odsprzedana na rzecz odmiennego podmiotu, chociaż jeżeli masz kredyt hipoteczny bank BPH wciąż będzie zajmować się jego obsługą. Od tego dnia wszystkie odmienne produkty finansowe (dla klientów detalicznych i biznesowych) będą już obsługiwane przez inny bank. Bez żadnych przemian zostają:
– wszystkie warunki umowy kredytu hipotecznego,
– numery rachunków używanych do spłacania rat tego typu kredytu,
kredyt hipoteczny bank bph

Autor: Andrew Feinberg
Źródło: http://www.flickr.com
– ubezpieczenia indywidualne i grupowe (w szczególności ubezpieczenie na życie i od straty pracy),
– informacje teleadresowe banku BPH.
Miały miejsce natomiast modyfikacje, które dotyczą następujących aspektów:
– bank BPH nie ma już żadnych placówek – dotychczasowe przeszły na własność nowego posiadacza,
– raty kredytu hipotecznego można nadal spłacać za pomocą gotówki bez dodatkowych opłat w wyżej wymienionych oddziałach,
– obsługa kredytów hipotecznych jest od takiego dnia możliwa jedynie przez telefon lub (szczegóły w podanym źródle) Internet.
Ponadto ze względu na wysoki kurs CHF, przedłużone są świadczenia pomocowe dla kredytobiorców, którzy spłacają zobowiązania waloryzowane lub indeksowane za pomocą kursu CHF.

Wszelkie dodatkowe dane są dostępne na nadal funkcjonujących stronach internetowych wymienionej wyżej instytucji finansowej albo poprzez infolinię. Zarząd banku dołożył wszelkich wysiłków, aby pełny proces odbył się w jak najmniej uciążliwy dla poszczególnych interesantów sposób.
Jakie przemiany dotyczące kredytów mieszkaniowych nastąpiły po sprzedaży części banku BPH?
Tagi: