Większość społeczeństwa nie napotkała się nigdy z przedstawicielem takiego zawodu jak aktuariusz. Powinien on posiadać doświadczenie między innymi z zakresu matematyki finansowej, statystyki czy też demografii.

specjalista

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Zgodnie ze stosowną ustawą, licencjonowanym aktuariuszem może być osoba fizyczna spełniająca następujące wymogi: ukończyła studia wyższe o specjalności aktuarialnej, praktykowała pod kierunkiem profesjonalnego aktuariusza przez okres co najmniej 2 lat, zdała z pozytywnym rezultatem test (testy kompetencyjne) aktuarialny (składa się on z m.in. takich elementów jak: matematyka finansowa, czy też matematyka ubezpieczeń majątkowych) oraz oczywiście posiada całkowitą zdolność do czynności prawnych. Takich fachowców może zatrudniać biuro (firmy sprzątające Wrocław praca) aktuarialne albo instytucja finansowa, przykładowo banki czy też towarzystwo ubezpieczeniowe. Tego typu fachowcom przepisuje się udział w nadprogramowych kursach pogłębiających wiedzę z przedziału fachowego aktuariatu.
Wykładowca

Autor: Laurel L. Russwurm
Źródło: http://www.flickr.com
Umiejętność uzyskana w ramach specjalistycznych szkół podyplomowych z branży aktuariatu może zostać niezwykle użyteczna dla ludzi dopiero zaczynających działalność w biurze aktuarialnym, towarzystwach ubezpieczeniowych i innych urzędach. Praca w aktuariacie niewątpliwie przynosi dużo satysfakcji i zezwala na intensywny rozwój, zarówno ten zawodowy, jak i czysto intelektualny. Zazwyczaj wykonywaną przez agencje aktuarialne usługą jest tzw. kalkulacja aktuarialna.

Jest ona wykonywana z reguły na bazie następujących, ściśle powiązanych z indywidualnym kadrowiczem, informacji, między innymi takich jak: płeć czy też staż pracy.
Kim jest aktuariusz, gdzie on pracuje oraz jakie powinien mieć wykształcenie?
Tagi: