Czy wiesz, że nie dowolna firma może w dowolny wariant rozstać się ze swoimi pracownikami? Zakończenie umowy o pracę można by wykonać na kilka sposobów. Przykładowo, aby zwierzchnik mógł jednocześnie zwolnić wielu członków personelu, musi być ich przynajmniej dwudziestu.
Zatrudnieni, którzy na własnej skórze dowiedzieli się czym są w rzeczywistości zwolnienia grupowe wiedza, że posiadają prawo zarejestrować się w Urzędzie pracy, gdyż należy się im zasiłek dla bezrobotnych.

Warto dodać, że pracodawcę dotyczą niektóre ograniczenia przy zastosowaniu takiej formy wypowiedzenia umowy o pracę. O tzw. zwolnieniach grupowych możemy mówić wtedy, gdy przełożony zwalnia:
– 10 pracowników (w sytuacji, kiedy zatrudnionych jest przynajmniej stu pracowników),
dziesięć % pracowników (kiedy zatrudnia od 100 do 300 pracowników)
zwolnienia grupowe

Autor: Vernon Chan
Źródło: http://www.flickr.com
trzydziestu pracowników, gdy pracodawca zatrudnia przynajmniej 300 oraz więcej osób.
Jak więc jest widoczne, nie w każdej firmie można by przeprowadzić pomniejszenie zatrudnienia stosując tzw. zwolnienia grupowe. Jest to szczególny przypadek rozwiązania umowy o pracę, którą zwierzchnik jest zobowiązany skonsultować z członkami zakładowych organizacji związkowych. Należałoby również wspomnieć, że osoby, jakie straciły posadę na skutek zwolnień grupowych powinni otrzymać odprawę, której wysokość jest zależna od m.in. stażu zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie.

Odprawa ta nie może być większa niż równowartość 15-krotnego wynagrodzenia minimalnego. Należałoby też wspomnieć, że funkcjonuje duża liczba ludzi, jaką prawo (zobacz także ofertę – Waliduda Adwokat z Wrocławia profesjonalna kancelaria prawna) chroni przed zwolnieniami grupowymi.
Jakie ograniczenia mogą obowiązywać pracodawcę przy zastosowaniu tzw. zwolnień grupowych?
Tagi: