Na początek dobrze jest powiedzieć o tym, co to jest urlop. Urlop, jest to czas wolny osoby zatrudnionej od świadczenia pracy na rzecz pracodawcy. Kwestie urlopowe są regulowane regulacjami kodeksu pracy. Pracobiorca może wnioskować o udzielenie mu urlopu jednakże nie znaczy to, iż pracodawca zawsze ma obowiązek udzielić go.

Urlop

śpiący niemowlak

Autor: Alexander Lyubavin
Źródło: http://www.flickr.com

przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowę o pracę. Jeśli angażujesz pracobiorców na podstawie umów cywilno-prawnych przykładowo umowa o dzieło lub umowa zlecenie to ze względu na właściwość tych umów nie nie ma mowy o urlopie. Naturalnie, jeśli chcesz zapłacić pracobiorcy za dzień wolny to możesz, ale nie jest to normowane przepisami prawa a tylko waszymi wzajemnymi uzgodnieniami. Urlop wypoczynkowy. Tego typu urlop przysługuje każdemu pracobiorcy zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Celem takiego urlopu jest „regeneracja siły oraz wypoczynek pracobiorcy” – to czy pracownik rzeczywiście odpoczywa pracodawcę zupełnie nie interesuje, bo często urlop (sprawdź tutaj) sprowadza się do renowacji mieszkania czy dwutygodniowej balangi na działce po jakiej nasz „wypoczęty” zatrudniony powraca do pracy pełen nowych mocy i zapału do kolejnych wyzwań . W czasie urlopu wypoczynkowego pracobiorcy przysługuje wynagrodzenia takiej, jakie dostawałby gdyby w tym samym czasie normalnie pracował. Urlop bezpłatny to przerwa w wykonywaniu pracy przez pracownika, na jego pisemny wniosek.

Sprawdź poza tym takie ciekawe wskazówki ze strony (https://ravapi.pl/), które znajdziesz pod tym linkiem – one również przedstawiają niniejsze zagadnienie.

Pracodawca nie może przymusić pracownika do złożenia podobnego wniosku. Pracobiorca nie dostaje wynagrodzenia za urlop bezpłatny jednocześnie w czasie jego trwania pracownik nie może zostać zwolniony.

Urlop macierzyński

składki zus

przypada kobietom pracującym, które w trakcie swojego zatrudnienia urodziły dziecko. Celem urlopu jest zapewnienie kobiecie wypoczynku po porodzie i umożliwienie jej opieki nad dopiero co narodzonym potomkiem. Urlop tenże jest w pełni płatny, to znaczy pracownica przebywająca na takowym urlopie otrzymuje pełne wynagrodzenie. Urlop ów opłaca ZUS. Celem otrzymania go musimy wypełnić właściwe ZUS formularze – formularz ZUS.
Kiedy angażujesz pracownika przynajmniej od 6 miesięcy ma on prawo wystąpić o urlop wychowawczy. Czyli bezpłatny urlop mający na celu wykonywanie osobistej opieki pracownika nad pociechą. Urlop taki może trwać nawet do trzech lat (sprawdź: wFirma). Urlop nie powinien jednakże trwać dłużej niż do ukończenia 6 roku życia przez potomka.
Do ZUS-u spływają składki emerytalne jak też rentowe. Jeśli jako pracodawca spóźnisz się z opłatą, przydać ci się może kalkulator odsetek (kalkulator odsetek).

Urlopy pracownicze, zatem co chlebodawca powinien o nich widzieć. Zobacz koniecznie!
Tagi: