Symbol towarowy to miano a także logotyp produktu. Jego rejestracja ochrania biznes przed nieuczciwymi konkurentami.
Jeśli przedsiębiorstwo oceni, iż wystarczy jej ochrona symbolu towarowego na obszarze Polski, powinna zapisać go w Urzędzie Patentowym.

Jeżeli chodzi o znak towarowy rejestracja nie jest trudna. Zarejestrowanie znaku towarowego na terytorium Polski kosztuje 1.750 – 3.750 złotych. W tym celu przede wszystkim warto sprawdzić, czy taki wzór nie został już zarezerwowany przez drugiego biznesmena. Możemy to wykonać przez sieć: Urząd Patentowy udostępnia w tym celu wyszukiwarkę.

pieniądze

Autor: Japanexperterna.se
Źródło: http://www.flickr.com
pismo

Autor: Julie Jordan Scott
Źródło: http://www.flickr.com
Co to jest znak towarowy? Znakiem towarowym może być wszelkie oznaczenie, jakie możesz przedstawić w graficzny sposób, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do rozróżnienia towarów jednej firmy od artykułów drugiego przedsiębiorstwa. Symbolem towarowym jest szczególnie termin, szkic, ornament, kolorystyczna kompozycja, forma przestrzenna, w tym forma towaru albo zapakowania, a także melodia albo inny sygnał dźwiękowy. W świetle orzecznictwa sądów administracyjnych przeważa pogląd, że za symbol towarowy nie można zaś co do reguły uznać kompozycji zapachowej ani pojedynczego koloru. Prawo ochronne na znak (polecamy więcej na tej stronie) towarowy jest udzielane na mocy postanowień administracyjnej Urzędu Patentowego na okres dziesięciu lat. Na wniosek uprawnionego prawo osłonowe może zostać przedłużone na następne okresy dziesięcioletnie.

przedsiębiorca obowiązkowo musi zamieścić w składanym formularzu wykaz produktów lub usług i wyznaczyć odpowiednie klasy towarowe i usługowe na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług.
Jak zarejestrować symbol towarowy?
Tagi: