Dbanie o środowisko naturalne powinno być priorytetem bez względu o jaką branżę chodzi. Oczywiście wyjątkową uwagę trzeba zwracać na to w przemyśle, zwłaszcza w tych jego gałęziach, w jakich na bieżąco mamy do czynienia z niebezpiecznymi substancjami bądź takimi, jakie mogą bezpośrednio zagrażać środowisku w momencie, jeżeli nie będą właściwie zabezpieczone. Niebagatelną rolę odgrywa ochrona środowiska oczywiście chociażby w branży paliwowej.

tankowanie paliwa

Autor: Robert Couse-Baker
Źródło: http://www.flickr.com

Chodzi o takie składowanie paliw, by były ono stosowanie zabezpieczone i żeby wyeliminować wszystkie zagrożenia dotyczące przecieku paliw i ich przedostaniem się na zewnątrz, na przykład do wód gruntowych. Jest to branża, która na bieżąco się rozwija i nadal poszukuje się nowych metod dotyczących jednocześnie wydobywania paliw, jak i ich przechowywania. W branży tej wykorzystuje się takie rozwiązania, które nie mają w żaden sposób być niebezpieczne (zobacz usuwanie odpadów niebezpiecznych) dla środowiska. Jednym z nich są zbiorniki paliwowe dwupłaszczowe, które mają służyć do przechowywania paliw, w taki sposób, by wyeliminować ich przedostanie się na zewnątrz i aby chronić w ten sposób środowisko (zobacz pełną propozycję na tej stronie) przyrodnicze. Zbiorniki, jak wskazuje już na to sama nazwa, obejmują dwie warstwy, należycie wyizolowane, aby tym sposobem uniemożliwić wydobycie się paliwa na zewnątrz. Mają na ogół sporą pojemność, aby można było magazynować spore ilości płynów. Ponadto pozwalają na zaoszczędzenie miejsca, jako że lokuje się je pod ziemią, dzięki czemu nie zajmują bez potrzeby powierzchni użytkowej. Jak zatem widać z oszczędnością, pod tym względem mamy tu do czynienia w różnych wymiarach.

zbiornik na paliwo

Autor: Nuraishah Bazilah Affandi
Źródło: http://www.flickr.com

Oczywiście tego typu pojemniki, to w praktyce tylko przykład rozwiązań, jakie wykorzystuje się w przemyśle – w tym przypadku akurat paliwowym. W praktyce w grę wchodzi wiele innych, jakie głównie dzięki zastosowaniu nowych technologii i nowoczesnych materiałów, skutecznie pozwalają chronić środowisko i oszczędnie wykorzystywać jego zasoby. Ważne jest to, aby wykorzystane rozwiązania odpowiadały pod względem jakościowym na zapotrzebowanie i były zgodne z wszelkimi wytycznymi, związanymi z bezpieczeństwem i ochroną środowiska.

Dbałość o środowisko w przemyśle – nowoczesne pomysły
Tagi: