Z każdym nowym rokiem przybywa zarejestrowanych jako bezrobotne. Dla regionu wejherowskiego, gdzie swą działalność prowadzi nieduża ilość firm, wskaźnik bezrobocia może budzić obawy. Powiatowy Urząd Pracy wprowadza różnego rodzaju formy wsparcia dla osób, które są zarejestrowane jako niepracujące. Jedną z nich są np. szkolenia zawodowe. Z tej formy pomocy skorzystało w zeszłym roku blisko 800 chętnych. Jednak to tylko jedna z ofert pomocy z Urzędu Pracy.

Poza szkoleniami, bardzo popularną metodą na zdobycie praktyki, przede wszystkim wśród ludzi młodych, z brakiem doświadczenia zawodowego są staże. Jest to forma, która polega na nabywaniu umiejętności praktycznych, lecz bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. W okresie podejmowania stażu urząd wypłaca stażyście stypendium które wynosi około 120 % zasiłku (zobacz wartość początkowa środka trwałego) dla bezrobotnych.

Urząd Pracy zapewnia także pomoc finansową na rozpoczęcie działalności.

Czy taka publikacja była według Ciebie interesująca? Jeżeli tak, to notabene więcej zobaczysz tu (https://cpsens.pl/terapia-uzaleznien-wspoluzaleznien-dda.html), który również rozpatruje opisywaną sprawę.

Przypuszczając, że choć część tych osób utrzyma się przez ustalony termin na rynku – jest nadzieja, że będą się rozbudowywać i werbować kolejnych pracowników. Udzielając dotacji, Urząd Pracy w pewien sposób przysparza powiatowi dodatkowych pracodawców, którzy mogą następnie tworzyć nowe miejsca pracy dla innych. Jakie zawody są mile widziane na terenie Wejherowa? Należy przypatrzeć się tablicy ogłoszeń lub też przejrzeć oferty pracy w internecie. Najprościej będzie wpisać w wyszukiwarce frazę: oferty pracy Wejherowo – a zobaczymy aktualne oferty.Autor

Za chwilę nadejdzie rozpoczęcie sezonu, a razem z nim zjawią się prace sezonowe. To ciekawa alternatywa, zazwyczaj dla ludzi, którzy nie mają stałego zatrudnienia. Pozytywem prac sezonowych jest to, iż pracodawcom nie zależy jedynie na świadectwach ukończonych szkół, co na naszej aktywności zawodowej oraz potrzeby rozwoju własnych umiejętności, a dzięki takiemu podejściu powierzone zadania mogą realizować młode, jak również te z latami praktyk osoby.

Pretending to work

Autor: Juhan Sonin
Źródło: http://www.flickr.com

Na skutek swego atrakcyjnego położenia, niedalekiej odległości od morza Wejherowo może czerpać korzyści z usług turystycznych, a to przeważnie wiąże się z dodatkowymi miejscami pracy. Mieszkańcy Wejherowa decydując się na podjęcie pracy w nadmorskich kurortach nie są także zobowiązane do przeprowadzki z miejsca które zamieszkują, co należy uznać za niejako dogodną sytuację.
Dowiedz się więcej

Oferty pracy w powiecie wejherowskim
Tagi: