Rynek pracy podlega notorycznym przeistoczeniom wynikającym między innymi ze zmian demograficznych dokonujących się w społeczeństwie, z dynamicznego rozwoju nowych technik oraz umiędzynarodowienia działalności ekonomicznej.

Elementy te formują zawody przyszłości – zajęcia, jakich przedstawiciele będą poszukiwani oraz cenieni na rynku pracy. Dostosowanie ścieżki edukacji do wymagań rynku w dużym stopniu zwiększa szanse na odnalezienie przez absolwenta uczelni zajęcia w wyuczonym fachu. Chlebodawcy zgłaszają zapotrzebowanie zwłaszcza na wysoko wykwalifikowanych ekspertów. Pierwszym krokiem, by osiągnąć taki status jest wybór właściwego kierunku studiów, jaki pomoże uzyskać zawód z przyszłością. Branże, w jakich notuje się wysokie zapotrzebowanie na pracowników, to m.in.: branża IT, szczególnie programowanie, sektor ekonomiczny, branża e-marketingu. W szczególności w specjalności IT mamy do czynienia z tak zwanym rynkiem kandydata, co znaczy, iż popyt na pracowników przekracza ich podaż. Inne zawody z tzw. przyszłością to coach a także pedagog ludzi starszych. Poza umysłowymi pracownikami określonych specjalizacji, brak także wykwalifikowanych fizycznych pracowników: mechaników bądź spawaczy. Podług raportów ilustrujących sytuację na lokalnym rynku pracy, będą oni jednymi z częściej poszukiwanych fachowców.
obowiązki

Autor: Simon_sees
Źródło: http://www.flickr.com
Już dzisiaj pracodawcy sygnalizują zapotrzebowanie na fachowców od spraw ekonomicznych, co wynika m.in. z coraz to węższych specjalizacji w tej branży.

Jak akcentują znawcy rynku, znalezienie dobrego finansisty jest trudnym zadaniem. Równocześnie są oni wysoce wynagradzani, dlatego jest to również praca z przyszłością.
Który fach wybrać?
Tagi: