Asfalt jest spoiwem, jaki podgrzany do prawidłowo najwyższej temperatury topnieje i upłynnia się, zaś po schłodzeniu jego lepkość zwiększa się i staje się ciałem stałym. Aktualnie jest on głównym komponentem mieszanin mineralno-asfaltowych używanych do budowy nawierzchni asfaltowych.
Budowanie nowoczesnych nawierzchni, trwałych i odpornych na zniszczenia, wymaga stosowania wysokiej jakości lepiszczy.

przemysł - fotos

Autor: Kris Duda
Źródło: http://www.flickr.com
Lepiszcza takie osiągnąć można przez przeróbkę asfaltów drogowych właściwymi domieszkami. Asfalt drogowy stosowany do budowy nawierzchni – polecana strona zweryfikuj u źródła – asfaltowych powinien spełniać wymagania w szerokim zakresie temperatur technologicznych i eksploatacyjnych. Ze względów technicznych i ochrony otoczenia istotne jest zastosowanie do budowy nawierzchni drogowych w coraz wyższym obrębie, klejów gumowo-asfaltowych. Do ich produkcji używa się miał gumowy ze zużytych opon samochodowych.
Asfalt przekształcany polimerem pmb 45/80-65 to asfalt, którego przymioty reologiczne zostały zmodyfikowane w wytwórczości poprzez dołożenie jednego, albo paru polimerów organicznych. Celem ich używania jest usprawnienie właściwości funkcjonalnych nawierzchni asfaltowych. Im wyżej kładziona powłoka z asfaltu, tym obszerniejszy musi być zasięg plastyczności asfaltu. Są zwłaszcza polecane do powłok ścieralnych i łączących.

Chcesz zobaczyć inne tego rodzaju bogate w informacje artykuły? Jeżeli tak, to zobacz ofertę na witrynie, która bez cienia wątpliwości posiada cenne dane!

W zastosowaniu do powłoki podbudowy stosuje się je do poprawy trwałości zmęczeniowej.

dziurkacz z biura

Autor: superscheeli
Źródło: http://www.flickr.com
Wykorzystanie asfaltów zależy od kategorii ruchu i powłoki nawierzchni.

Nowe podejścia technologiczne powstają w odpowiedzi na pogłębiające się żądania pod względem technicznym, ekonomicznym, także ekologicznym w obrębie budownictwa drogowego.
Wykorzystanie asfaltów do budowania ulic
Tagi: