W życiu bieżącym opinia, którą mamy u innych ludzi jest bardzo ważna. Nie inaczej jest w sytuacji, gdy szukamy lepszej pracy. Także w dostępnych w internecie przykładach CV mieści się często oddzielna część która dotyczy opinii od wcześniejszych pracodawców.
Z tego też powodu gdy szukamy lepszej pracy, w miarę możliwości, należałoby uzyskać intratne dla nas referencje od poprzedniego zwierzchnika.

Jeśli je otrzymamy, dane o nich należałoby umieścić w CV. Niestety zwierzchnicy nie zawsze im ufają, ponieważ wielokrotnie pisze je sam odchodzący pracownik, jaki przynosi poprzedniemu kierownikowi akt do podpisania. Z tego też powodu zamiast samych referencji, warto jest zamieścić numer telefonu do bezpośredniego szefa w byłej firmie. O wiele podniesie to naszą wiarygodność w oczach potencjalnego nowego kierownika. To istotne, gdyż dla niego opinia wystawiona przez osobę, z jaką uprzednio ściśle współpracowałeś jest ważniejsza niż nawet opinia wyższego szczeblem dyrektora.

Pamiętaj, że możesz odnaleźć dane na omawiany wątek, zatem kliknij w odnośnik i przeczytaj tu (https://malafabryczka.pl/kategoria/kolczyki-dlugie/662) wiadomości, które są Ci niezbędne.

Jest tak z tego powodu, że tego typu osoba wielokrotnie podpisuje dokumenty bez czytania. Twój bezpośredni zwierzchnik natomiast zna Twój charakter oraz Twoje doświadczenie i zdolności.

przedpokój

Autor: INVADO
Źródło: INVADO
Dodatkowo wartościowym źródłem informacji o Tobie mogą być opinie od odbiorców, z którymi wcześniej współpracowałeś. Zdarza się sytuacja, w której posiadasz dużo referencji wystawionych przez wcześniejszych kierowników. Oczywiście nie ma potrzeby umieszczać je wszystkie w jednym CV.

Wystarczy skoncentrować się tylko na osobach, z jakimi współpracowałeś najściślej. Poza tym opinie, jakie zamieszczasz w CV będą znacznie lepsze, jeśli podasz stanowiska, jakie piastują osoby, na które się powołujesz.
W jaki sposób można wykorzystać otrzymane uprzednio referencje, aby dostać lepszą pracę?
Tagi: