W życiu bieżącym opinia, którą mamy u innych ludzi jest bardzo ważna. Nie inaczej jest w sytuacji, gdy szukamy lepszej pracy. Także w dostępnych w internecie przykładach CV mieści się często oddzielna część która dotyczy opinii od wcześniejszych pracodawców.
Z tego też powodu gdy szukamy lepszej pracy, w miarę możliwości, należałoby uzyskać intratne dla nas referencje od poprzedniego zwierzchnika.

Jeśli je otrzymamy, dane o nich należałoby umieścić w CV. Niestety zwierzchnicy nie zawsze im ufają, ponieważ wielokrotnie pisze je sam odchodzący pracownik, jaki przynosi poprzedniemu kierownikowi akt do podpisania. Z tego też powodu zamiast samych referencji, warto jest zamieścić numer telefonu do bezpośredniego szefa w byłej firmie. O wiele podniesie to naszą wiarygodność w oczach potencjalnego nowego kierownika. To istotne, gdyż dla niego opinia wystawiona przez osobę, z jaką uprzednio ściśle współpracowałeś jest ważniejsza niż nawet opinia wyższego szczeblem dyrektora. Jest tak z tego powodu, że tego typu osoba wielokrotnie podpisuje dokumenty bez czytania. Twój bezpośredni zwierzchnik natomiast zna Twój charakter oraz Twoje doświadczenie i zdolności.
przedpokój

Autor: INVADO
Źródło: INVADO
Dodatkowo wartościowym źródłem informacji o Tobie mogą być opinie od odbiorców, z którymi wcześniej współpracowałeś. Zdarza się sytuacja, w której posiadasz dużo referencji wystawionych przez wcześniejszych kierowników.

Opracowaliśmy dla Ciebie kolejne zajmujące wiadomości na frapujący Cię dział. Wejdź do kolejnego artykułu oraz czytaj raport.

Oczywiście nie ma potrzeby umieszczać je wszystkie w jednym CV.

Wystarczy skoncentrować się tylko na osobach, z jakimi współpracowałeś najściślej.polecam serwis agregatów chłodniczych kobyłka serwis agregatów chłodniczych kobyłkaPoza tym opinie, jakie zamieszczasz w CV będą znacznie lepsze, jeśli podasz stanowiska, jakie piastują osoby, na które się powołujesz.
W jaki sposób można wykorzystać otrzymane uprzednio referencje, aby dostać lepszą pracę?
Tagi: