Aktualnie ekonomiczne korzystanie z zapasów wody pitnej staje się już koniecznością. Jednym ze sposobów szczędzenia wody pitnej jest wykorzystywanie deszczówki w gospodarstwach domowych.

ochrona
Producent zbiorników proponuje przeróżnego rodzaju zbiorniki, które służą do składowania i zagospodarowania wody deszczowej. Systemy zbierania wody deszczowej ze względu na lokalizację zbiornika magazynującego dzielą się na naziemne i podziemne. Zasobniki naziemne mogą być umiejscowione podobnie jak na zewnątrz domów, jak i w piwnicach. Pojemniki metalowe – (wanny wychwytowe stalowe) naziemne mogą mieć przeróżne kształty, odcienie i kubatury, wykonane mogą również być z rozmaitych materiałów. Zbiornik naziemny położony w ogrzewanej piwnicy może gromadzić wodę deszczową przez cały rok. Zasobniki montowane pod ziemią są zwykle wykonywane z polietylenu, żywic poliestrowych, polipropylenu, żelbetu, bądź stali. Potrafią mieć kształt zestawionych poziomo, albo pionowo walców, cylindrów, bądź prostopadłościanów.

Aby wodę deszczową składowaną w pojemnikach retencyjnych można było użytkować w domu, pomocna jest należyta instalacja. Nagromadzona woda jest dostarczana do miejsc odbiorczych na dowolnych kondygnacjach domu za pomocą pomp. Zużyta woda niekoniecznie powinna trafiać od razu do kanalizacji – hiperłącze do serwisu. Dzięki specjalnej instalacji można korzystać z niej dwa razy.

Woda deszczowa zapewnia także lepszy rozwój roślin w ogrodzie i w domu, ponieważ jest ona dla nich lepsza.
Instalacja do gromadzenia i wykorzystywania wody deszczowej w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych, a także w obiektach użyteczności ogólnej to ekonomiczna i ekologiczna inwestycja.
Zbiorniki, jakie służą do składowania i spożytkowania wody deszczowej
Tagi: