Zapotrzebowanie ludzi na energię nadal rośnie, a niestety zasoby przeróżnych źródeł energii każdego roku coraz mocniej się kurczą.
Jeśli popatrzymy na zapowiedzi wydobycia węgla czy gazu, to możemy zorientować się, że specjaliści wyrokują, że za pewien czas zakończy się złota passa i przyjdzie koniec surowców, które teraz eksploatuje się z głębi ziemi.

podatki

Źródło: pixabay.com

Z tego powodu oczy znacznego odsetka państw oraz potężnych koncernów zwrócone są w kierunku oceanów i mórz. Woda zajmuje wszakże ogromną część powierzchni naszej Ziemi, a pod jej dnem znajduje się na pewno jeszcze ogrom niewykorzystanych surowców. Dlatego licznie budowane są na wodach platformy oraz statki wiertnicze. Wszystkie podobnego rodzaju urządzenia określa się jednym wspólnym mianem: konstrukcje offshore. Są to najczęściej także części wielkich całości, zatem wieże schodowe, żurawiki, drabiny itp. Budowanie oraz reperowanie takiego typu konstrukcji jest bardzo drogie oraz niebezpieczne, gdyż wszystko odbywa się na otwartym morzu, zazwyczaj w regionach arktycznych. Wszystkie konstrukcje offshore powinny spełniać standardy NORSOK albo DNV. Oba świadectwa zostały stworzone przez norweskie towarzystwa i nikt się temu nie dziwi – Norwegowie znają się na ciężkich warunkach na otwartym oceanie, jak nikt inny.

Wiedząc o tym, że budowa platform bywa niezwykle droga, to spółki zrzeszają się w grupy, by podołać inwestycji, jednak nagroda fajne promus.katowice.pl/o-spolce/nagrody-i-certyfikaty/ (wydobyty gaz czy ropa) z pewnością wynagrodzi im wszystkie poniesione koszty.
Nasza ojczyzna jako jeden z kilku państw w rejonie ma dostęp do Bałtyku i jej linia brzegowa jest dosyć długa
Tagi: