Prasy są urządzeniami ogólnie służącymi do wywierania wielkiego nacisku na dany materiał. W rezultacie następuje efekt zgniatania albo prasowania. Istnieje wiele odmian pras, a ich podział odbywa się z uwagi na różnorodne elementy. Jednym z nich jest sposób napędzania urządzenia. Wyróżnia się między innymi prasy montażowe. Są to profesjonalne maszyny, używane do montowania elementów określonego wyrobu, jak na przykład kołyski dziecięcej. Prasy bywają również mechaniczne lub napędzane ręcznie. Do tych ostatnich zaliczyć można prasę śrubową ręczną, w której wykorzystuje się siłę rąk ludzkich do kręcenia korbą, otrzymując w ten sposób wymagany nacisk na dane tworzywo.

http://www.arapneumatik.pl/

Źródło: http://www.arapneumatik.pl/

Prasa hydrauliczna i pneumatycznaNajbardziej popularnym, a zarazem najczęściej używanym rodzajem pras są prasy hydrauliczne. Funkcjonowanie tej prasy oparte jest na specjalnym kształcie oraz zawartości specjalnego oleju hydraulicznego w urządzeniu. Poprzez nacisk na tłoki, zamykające od góry zbiorniki z olejem, uzyskuje się odpowiednio wysokie ciśnienie. Jednym z głównych zastosowań takiej prasy jest układ silnikowy w samochodzie. Oprócz tego urządzenia takie wykorzystywane są w urządzeniach podnoszących, na przykład w dźwigach osobowych. Potrzebne bywają też podczas obróbki różnych metali. Prasa pneumatyczna (moja strona internetowa) z kolei używa siły sprężonego gazu do działania. Stosowane są do zgniatania, prostowania i zginania części najczęściej wykonanych z metalu.

technika próżniowa, arapneumatik

Pozostałe przyrządyOdmienny rodzaj urządzeń stanowią prasy hydrauliczne czy prasy mimośrodowe. Te ostatnie w odróżnieniu od pras wykorzystujących hydraulikę oraz pneumatycznych ich działanie opiera się na wykorzystaniu energii elektrycznej z silnika. Silnik ten porusza kołem zamachowym, które jest najbardziej istotnym elementem tej maszyny. Prasy tego typu używane są w większości przypadków do obróbki blach. Do pozostałych urządzeń, działających przy pomocy hydrauliki, zalicza się siłowniki hydrauliczne (odsyłam do tej strony). Są one źródłem energii w formie silnika dla dużej liczby rozmaitych urządzeń, między innymi dla koparek. Używane są również do poruszania niemal wszystkich maszyn stosowanych na budowach oraz w zakładach produkcyjnych. prasy (upoluj okazje na prasa tox)

Źródło:
Rodzaje pras w gałęziach przemysłu