Prasy są urządzeniami ogólnie służącymi do wywierania wielkiego nacisku na dany materiał. W rezultacie następuje efekt zgniatania albo prasowania. Istnieje wiele odmian pras, a ich podział odbywa się z uwagi na różnorodne elementy. Jednym z nich jest sposób napędzania urządzenia. Wyróżnia się między innymi prasy montażowe. Są to profesjonalne maszyny, używane do montowania elementów określonego wyrobu, jak na przykład kołyski dziecięcej.

Opublikowane w tym serwisie artykuły są dla Ciebie zbyt skąpe? Jeżeli tak, to wejdź tutaj (effectglass.eu/pl/proces-produkcji/), na której znajdziesz pokrewne tematy.

Prasy bywają również mechaniczne lub napędzane ręcznie. Do tych ostatnich zaliczyć można prasę śrubową ręczną, w której wykorzystuje się siłę rąk ludzkich do kręcenia korbą, otrzymując w ten sposób wymagany nacisk na dane tworzywo.

http://www.arapneumatik.pl/

Źródło: http://www.arapneumatik.pl/

Prasa hydrauliczna i pneumatycznaNajbardziej popularnym, a zarazem najczęściej używanym rodzajem pras są prasy hydrauliczne. Funkcjonowanie tej prasy oparte jest na specjalnym kształcie oraz zawartości specjalnego oleju hydraulicznego w urządzeniu. Poprzez nacisk na tłoki, zamykające od góry zbiorniki z olejem, uzyskuje się odpowiednio wysokie ciśnienie. Jednym z głównych zastosowań takiej prasy jest układ silnikowy w samochodzie. Oprócz tego urządzenia takie wykorzystywane są w urządzeniach podnoszących, na przykład w dźwigach osobowych. Potrzebne bywają też podczas obróbki różnych metali. Prasa pneumatyczna (moja strona internetowa) z kolei używa siły sprężonego gazu do działania. Stosowane są do zgniatania, prostowania i zginania części najczęściej wykonanych z metalu.

technika próżniowa, arapneumatik

Pozostałe przyrządyOdmienny rodzaj urządzeń stanowią prasy hydrauliczne czy prasy mimośrodowe. Te ostatnie w odróżnieniu od pras wykorzystujących hydraulikę oraz pneumatycznych ich działanie opiera się na wykorzystaniu energii elektrycznej z silnika. Silnik ten porusza kołem zamachowym, które jest najbardziej istotnym elementem tej maszyny. Prasy tego typu używane są w większości przypadków do obróbki blach. Do pozostałych urządzeń, działających przy pomocy hydrauliki, zalicza się siłowniki hydrauliczne (odsyłam do tej strony). Są one źródłem energii w formie silnika dla dużej liczby rozmaitych urządzeń, między innymi dla koparek. Używane są również do poruszania niemal wszystkich maszyn stosowanych na budowach oraz w zakładach produkcyjnych. prasy (upoluj okazje na prasa tox)

Źródło:
Rodzaje pras w gałęziach przemysłu