Dążenie do zminimalizowania ilości błędów to podłoże zdobycia wysokiej wydajności. Minimalizację pomyłek w produkcji można jednak uzyskać wyłącznie wykorzystując częste ukierunkowane kontrole w ramach procesu.
Najprościej można to osiągnąć korzystając z systemów kontroli wizyjnej.

meble ogrodowe

Autor: Bello Glardino
Źródło: Bello Glardino
Systemy wizyjne mają przeznaczenie w wielu sektorach przemysłu. Układy wizyjne są zaprogramowane do przeprowadzania wąsko określonych zadań, takich jak wyliczanie rzeczy na przenośnikach, odczytywanie numerów taśmowych, bądź szukania wad na powierzchni rzeczy. Systemy takie aplikuje się tam, gdzie jest zapotrzebowanie na prędkie, skrupulatne i powtarzalne kontrole optyczne w cyklu 24 godzinnym. W końcowym etapie postępowania, oprogramowanie aktywuje informacje o stanie produktu oddawanego kontroli, według WCześniej wytyczonych kryteriów.
Sieć sensorów wizyjnych komponuje się z kamer, z jakich każda cechuje się predyspozycją do wytwarzania filmu, łączności i przechowywania przechwyconego obrazu. Wszystkie kamery są złączone do jednego, albo kilku komputerów centralnych, gdzie przenoszony jest obraz z poszczególnych kamer, który potem jest poddawany dalszej obróbce i scalany w jeden format wyjściowy. Sieci czujników wizyjnych przeważnie stosowane są przy dozorze terenu, pilnowaniu, również kontrolowaniu otoczenia.

Szczególnym rodzajem ich spożytkowania jest predyspozycja do wygenerowania obrazu trójwymiarowego danej sceny, również składowanie danych przez umowny okres czasu po to, żeby operatorzy mogli zobaczyć konkretne zdarzenie po upływie opcjonalnego przedziału czasu.
Układy wizyjn zaprogramowane do przeprowadzania dokładnie określonych funkcji
Tagi: