Potężne drapacze chmur, wiadukty, albo zapory to bardzo masywne obiekty architektoniczne, które muszą utrzymywać gigantyczny ciężar, a ponadto być odporne na działanie wielu czynników fizycznych. Od prawidłowości ich skonstruowania zależy bezpieczeństwo ludzi.

Większość nowoczesnych budowli buduje się z żelbetu. Nazwą tą określamy elementy architektoniczne, złożone z betonu oraz stalowych prętów.www.alwro.com.plBudowa z użyciem tego materiału z pozoru może się wydawać prostym zadaniem. W rzeczywistości projektowanie konstrukcji żelbetowych to zadanie niezwykle wielotorowe i skomplikowane.

Betonowa fasada schodów

Autor: kurzkarl74
Źródło: http://www.flickr.com

Dla profesjonalnej realizacji inwestycji potrzebna jest obszerna wiedza i doświadczenie oraz zmysł inżynieryjny. Cały projekt posiada dwa duże działy: początkowy model oraz jego inspekcję i wprowadzenie niezbędnych modyfikacji. Stal korzystnie wpływa na rozciąganie komponentu, a beton na jego ściskanie. Odpowiednio zaprojektowana schematyzacja żelbetowa bierze pod uwagę atrybuty obu surowców i dobiera najlepsze rozwiązania.

Architekt wykonuje obliczenia projektowe, przy użyciu których wylicza, jakiej ilości stali zbrojeniowej należy użyć przy danej budowli oraz z jaką częstotliwością rozdysponowane mają być pręty (sprawdź tutaj).

Projektowanie konstrukcji żelbetowych zaczyna się od zadecydowania o sposobie podporu i obciążenia konstrukcji. Można zdecydować się na belki, słupy, albo płyty, albo zaprojektować schemat składający się z różnych elementów. Aby określić właściwe właściwości stali i betonu dla konkretnego modelu, trzeba przeprowadzić analizę wszystkich możliwych obciążeń. To proces trudny i pracochłonny, który przeciąga się, gdy projekt jest bardziej złożony.

Dalszy etap projektowania to analiza wymogów konstrukcyjnych oraz uwarunkowań użytkowych budynku. Trzeba przewidzieć, w jaki sposób konstrukcja będzie reagować, gdy zostanie poddana rzeczywistej eksploatacji. Na tym etapie można wprowadzić nie tylko poprawki, zapewniające większą stabilność obiektu.

Jeżeli okaże się, że ilość oszacowanych materiałów przewyższa rzeczywiste zapotrzebowanie, można jeszcze zmodyfikować model, gwarantując optymalizację wielości materiałów i obniżenie kosztów. To bardzo ważne, by konstruktor wykazywał swoiste wyczucie, pozwalające mu na świadome balansowanie pomiędzy bezpieczną realizacją a ekonomią.

W jaki sposób projektuje się konstrukcje z żelbetu?
Tagi: