Jeśli planujesz zorganizować swojej rodzinie pamiętne wczasy, prawdopodobnie ciekawym rozwiązaniem byłoby zaprezentowanie im świata, który zazwyczaj jest raczej schowany przed wzrokiem większej części osób.

Przedsiębiorstwa

Autor: Dafi
Źródło: Dafi
Chodzi o miejsca, w których górnicy wydobywali przez lata różnorodnego typu materiały, jak choćby węgiel, ołów czy też nawet srebro.
W Polsce działa dużo wiekowych kopalni, które spełniają obecnie rolę żywych muzeów. Jedną z najbardziej popularnych jest z pewnością kopalnia soli w Wieliczce. Jest tam obszerna trasa turystyczna, także dla osób niepełnosprawnych. O wiele w mniejszym stopniu popularna jest otwarta w 1854 r. (i nadal funkcjonująca) kopalnia ropy naftowej. Jeszcze inne tego rodzaju miejsca to kopalnia rud ołowiu i srebra w Tarnowskich Górach czy kopalnia (podziemne maszyny górnicze) uranu będąca we wsi Kletno w województwie dolnośląskim. W tamtym miejscu również jest dostępna podziemna trasa turystyczna. Niezwykle nietypowe są również chełmskie podziemia kredowe, w których na jednej ze ścian jest przedstawiona wykonana na niej panorama miasta. Jednak tego rodzaju przedsiębiorstwa wydobywcze są budowane również obecnie. Przykładowo niedawno powstały na Śląsku kolejną kopalnię węgla kamiennego.
Aktualnie w wielu miejscowościach są piaskownie czy też kamieniołomy – to także kopalnie surowców. Są one zbudowane z części nadziemnej oraz podziemnej. Do tej nadziemnej należą tego typu stanowiska jak lampownia, markownia, nadszybie czy też wieża szybowa. Do tej podziemnej natomiast chodnik czy przodek.

Jeśli ten temat jest dla Ciebie ciekawy, to kliknij i zobacz, jakiego rodzaju zagadnienia posiada solidna witryna – na pewno materiały w tamtym miejscu umieszczone są podobnie zajmujące.

Kopalnie można podzielić ze względu na sposób pozyskiwania kopaliny na odkrywkowe, otworowe czy też głębinowe.

Co ciekawe, kopaliny nie muszą być wydobywane w formie dużych kamieni. Dla przykładu w dolnośląskiej kopalni złota surowiec wydobywano w formie arsenu, jaki zawierał mikroskopijne drobinki złota.
Gdzie w Polsce są kopalnie, w których są ciekawe trasy turystyczne?
Tagi: