Przeprowadzenie prawidłowego spojenia międzywarstwowego oddziałuje na stabilność konstrukcji nawierzchni drogowej. Jego niedobór, lub niezgodne przeprowadzenie powoduje obniżenie trwałości konstrukcji nawierzchni drogowej.

Emulsje asfaltowe grają niezwykle ważną rolę w drogownictwie, oddziałując na wzrost odporności konstrukcji powierzchni drogowej, również ma za obowiązek scalić każde warstwy asfaltowe w monolit, co przekłada się na nośność budowy i zredukowanie jej ugięcia – . Emulsja to układ, który jest zbudowany z dwóch faz płynnych, przy czym jedna z nich jest rozpryskana w drugiej, a fazy te nie są wzajemnie rozpuszczalne.
emulsje asfaltowe

Autor: Mario Spann
Źródło: http://www.flickr.com
przemysł

Autor: Otwarte Klatki
Źródło: http://www.flickr.com
Emulsje Asfaltowe są ekologiczną i gospodarczą alternatywą dla powszechnie stosowanych wysoko i średniotemperaturowych technologii na ciepło i na gorąco, dopuszczającą prowadzenie prawidłowych prac połączonych z budową dróg, oraz ich utrzymaniem.

Czy rozważana kwestia żywo Cię zajęła? Jeżeli tak, to kliknij ten link, a tam zobaczmy także podobne teksty.

Zasadniczym wyróżnikiem emulsji asfaltowej jest daleko niższa lepkość w połączeniu z cechami asfaltu, co umożliwia stosowanie jej w niskich temperaturach – sprawdź szczegóły. Opcja stosowania zimnej emulsji wywołuje redukcję emisji zanieczyszczeń, także obniżenie zużycia energii podczas robót. Wpływa to korzystnie na stan zastosowanego lepiszcza przez zmniejszanie efektu starzenia się asfaltu.

Emulsje znajdują przeróżne przeznaczenia w dzisiejszym budownictwie drogowym, jak też do utrwalenia dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych.
Możność stosowania emulsji asfaltowej w pracach drogowych określona jest przez żądania zawarte w odpowiednich zarządzeniach.
spojenia międzywarstwowe jako odporność konstrukcji nawierzchni drogowej
Tagi: