Oceny okresowe pracowników to obecnie często stosowany sposób pomiaru ich kompetencji, ale również weryfikacji tego jakie cechy pracowników są pożądane na konkretnym stanowisku. Jak wynika z badań tylko nieco ponad 10% makro przedsiębiorstw i korporacji nie korzysta z takiego rodzaju metod nadzoru

System oceny pracowników zapewnia dokładny obrys osoby , która została przyjęta na dane stanowisko. Pracodawca jest w stanie uzyskać informacje dotyczące potencjału pracowników. Taki system podnosi skuteczność wykonywanej pracy oraz zmniejsza ewentualne zwolnienia. Dzięki wdrążeniu takiego rozwiązania jesteśmy w stanie dobrać odpowiednie wynagrodzenie do zaangażowania oraz rezultatów realizowanej pracy. System pozwala na optymalne zagospodarowanie predyspozycji oraz potencjału pracownika. zatrudniony ma szansę wybrania indywidualnej ścieżki kariery w zależności od tego, w czym jest biegły. System oceny pracowników nie jest cenny tylko dla zwierzchników, ale zarówno dla ocenianych. Wiedzą jak plasuje się zdolność produkcyjna i czego powinni się przyłożyć. Mając świadomość swoich słabości są w stanie pracować nad nimi..

Następnym sposobem, by ocena pracownika przebiegła sprawnie jest ocena 180 stopni. Jest ona bardzo podobna do tej opisanej powyżej, rozróżnia się głównie wykluczeniem w kumulowaniu komentarzy klientów oraz menagera. Tutaj najczęściej wiedzę o pracowniku zbiera się przez rozmowy z kolegami oraz głównym szefem..Ocena pracownika jest też realna dzięki technice jaką jest technika wydarzeń krytycznych. Tutaj kompletuje się dane odnośnie powodzeń i potknięć badanego w zakreślonym czasie. Dzięki temu przełożony ma najlepszy obraz całkowitych dokonań pracownika.

Ocena pracowników może być bezpośrednia lub pośrednia. w wielu przypadkach bywa, że do przedsiębiorstwa inwitowane są firmy z zewnątrz zajmujące się kompleksową diagnozą pracowników. Mamy możliwość okresowego analizowania wydajności pracowników, miesięczną, roczna lub kwartalną w zależności od priorytetów zarządu. Najważniejsze aspekty oceny pracowniczej.

Chciałbyś poznać więcej na ten temat – na pewno spodoba Ci się bieżąca wiadomość (http://www.chryzantemy.pl/chryzantemy-galazkowe-ciete/), którą stworzyliśmy specjalnie dla Ciebie. Po więcej szczegółów wejdź w link.

Taką kategorię możemy pogrupować na elementy: osobowościowe, zachowawcze, efektywnościowe oraz kwalifikacyjne.

To z której techniki korzysta określone przedsiębiorstwo zależy od zakresu działalności i potrzeby w konkretnym momencie. Często taka ocena pracownika robiona jest raz do roku i często od jej wyników zależy premia czy awans danego pracownika. Wyniki ocen pozwalają również na ich weryfikację. Takie informacje pomagają podjąć trafne decyzje o daniu na przykład dodatkowych szkoleń.
Metody oceniania okresowego pracownika
Tagi: