Nieczystości z gospodarstwa domowego, jak i zakładów przemysłowych, przenoszone są przy pomocy kanalizacji do oczyszczalni ścieków, a tam są oczyszczane. Ma miejsce tzw. utylizacja osadów ściekowych. Jak to się prezentuje w dziedzinie biologicznej oczyszczalni ścieków? Biologiczne oczyszczalnie ścieków usuwają ze ścieków stałe ciała, zawiesiny trudno i łatwo opadające a także substancje organiczne rozpuszczone w ściekach. W takim procesie oczyszczania biologicznego biorą udział mikroorganizmy w warunkach beztlenowych, tlenowych, jak jednocześnie przemiennych.

oczyszczanie ścieków

Autor: SuSanA Secretariat
Źródło: http://www.flickr.com

W tego typu oczyszczalni odnajdziemy różnorakie urządzenia, jak złoża biologiczne, maszyny osadu czynnego i komory fermentacyjne. Występują różnorodne rodzaje biologicznego oczyszczania ścieków – Na początku mamy przesiewanie. W takim etapie duże cząsteczki usuwa się mechanicznie, służą do tego celu specjalistyczne urządzenia przesiewowe. Obowiązkowy jest też separator (zobacz co proponuje Mar Agency Sp. z o.o.), ponieważ tak odseparowane zanieczyszczenia przemywane są żeby usunąć odchody, następnie prasowane i wyrzucane na wysypisko śmieci. Następny etap to usuwanie materiałów mineralnych. Materiał tego typu osadza się samoczynnie w specjalnie zaprojektowanych kanałach, woda, jaka jest zanieczyszczona może być następnie poddana dalszej obróbce. W późniejszym etapie, którym jest sedymentacja, ścieki dostają się do dużych zbiorników sedymentacyjnych, w tamtym miejscu stabilizują się przez następne osiem godzin. Po tym ma miejsce obróbka biologiczna, czyli ścieki lądują w specjalnym zbiorniku, tam mają styczność z mikroorganizmami, jakie likwidują oraz utleniają większość pozostałych zanieczyszczeń organicznych. Po zakończeniu procesu biologicznego pojawia się osadzanie ostateczne.

separator

Autor: Tim Evanson
Źródło: http://www.flickr.com

Wtedy również ścieki wpływają do osadników końcowych, gdzie większość biologicznych substancji zostaje zdeponowanych pod postacią wtórnego osadu, podczas jak oczyszczone ścieki opuszczają oczyszczalnię. Czasem również obowiązkowy jest trzeci, dodatkowy etap oczyszczania. Używa się do tego celu filtry piaskowe, filtrację mechaniczną lub przepuszczanie ścieków dzięki oczyszczalni korzeniowej. To sprawia, iż tego typu oczyszczanie (więcej tu: http://maragency.pl/) jest bardzo efektywne i coraz więcej osób wybiera istotnie ten sposób. Widząc wyniki w ogóle to nie zadziwia: .

Czym jest biologiczne oczyszczanie ścieków? Jak prezentują się wszystkie etapy, które mają miejsce w czasie tego procesu?
Tagi: