Polska jest krajem, który nie słynie z dobrych dróg. Jeśli jednak chodzi o ich powstawanie, rodzime przedsiębiorstwa należą do najlepszych specjalistów w tej części Europy. Tworzenie drogi ekspresowej jest procesem skomplikowanym i długotrwałym. Największej ilości czasu nie zajmuje jednak sam proces budowania, a kwestie formalne z nim połączone. Tych formalności jest bardzo dużo – trzeba w pierwszej kolejności wytyczyć przebieg drogi, następnie wykupić i przygotować teren, ogłosić przetarg i dopiero od tego momentu można zacząć przebieg samego budowania drogi. W związku z taką ilością formalności do dopełnienia, koszty dróg krajowych są ogromne. Dużo łatwiej kwestia przedstawia się w przypadku dróg lokalnych i innych tego rodzaju, o mniejszej długości.

autostrada

Autor: Doug Kerr
Źródło: http://www.flickr.com
Z czego robi się drogę?
Wierzchnią warstwę większej części dróg tworzą dwie warstwy asfaltu o różnych cechach. Asfalt wykorzystywany w budowaniu dróg służy jednak wyłącznie jako materiał łączący kruszywa drogowe. Kruszywa te są właściwą nawierzchnią ulicy, muszą one spełniać dokładnie określone wymogi a ich mieszanka z asfaltem powinna mieć właściwą konsystencję w dużych temperaturach i być jednocześnie odporna na niskie temperatury.

Masz spory kłopot z odszukaniem dobrego rozwiązania Twojego problemu? Na pewno prędko może pomóc Ci ta strona pillowplate.

Sam asfalt uzyskuje się jako produkt uboczny w procesie przerobu ropy naftowej, jego źródła są więc na tyle duże żeby zaspokoić zapotrzebowanie przemysłu drogowego w obrębie całego świata. Podłoże pod drogę musi być także właściwie przygotowane i ubite, do tego także stosuje się rozmaite kruszywa – więcej informacji.

Etapy powstawania drogi
Na samym początku podłoże musi być bardzo dokładnie wyrównane. Robi się to z pomocą geodetów, oraz zaawansowanej aparatury geodezyjnej. Dopiero w kolejnym etapie można stworzyć podstawę pod drogę, która powinna być odpowiednio utwardzona.

Jeżeli musisz bez zwłoki znaleźć zbliżone materiały dotyczące analizowanego zagadnienia, zobacz dodatkowe info (http://www.kamieniarstwo.pl/nasze-produkty/nagrobki-pomniki-granitowe) na innej tego rodzaju stronie.

Podstawę stanowi w większości przypadków piasek oraz żwir bądź niewielkie kamienie. Dopiero na utwardzony i wyrównany podkład stosuje się nawierzchnię. W dawniejszych czasach, w czasach komunistycznych w celu zmniejszenia kosztów tworzenia dróg, jako nawierzchnię stosowano kruszywa do betonu. Nie są one jednak tak elastyczne jak asfalt, dlatego nie wytrzymują dużych zmian temperatur. Znane są przypadki pękania tego rodzaju drogi w zimie, kiedy to zamarznięta woda rozrywa takie tworzywo.

Budowa autostrad
Tagi: